Spolupráca spoločnosti Tachyum s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU otvorí nové možnosti umeleckej tvorbe.

Podľa memoranda je spoločnou ambíciou oboch strán zaoberať sa otvorenou platformou v oblasti superpočítačov, vedeckých, umeleckých a výskumných aktivít v oblasti veľkých dát a umelej inteligencie, nastavenia optimálnych podmienok pri využívaní počítačových nástrojov pri tvorbe filmového či herného  príbehu, na vyjadrenie výtvarnej estetiky vo vzťahu k veľkému výpočtovému výkonu.

„Sme veľmi radi, že popri technických univerzitách rozširujeme spoluprácu aj s umeleckou vysokou školou. Moderná filmová a animačná tvorba dnes pracuje s obrovskými súbormi dát a AI superpočítač postavený na univerzálnom čipe Prodigy výrazne skráti čas potrebný na ich spracovanie. Očakávame, že spolu s FTF VŠMU sa nám podarí identifikovať najpoužívanejšie softvéry v tejto brandži, ktoré následne upravíme na našu technológiu tak, aby budúci zákazníci mohli spúšťať svoje aplikácie ihneď po nasadení novej technológie. Študentom a učiteľom fakulty poskytneme prístup k infraštruktúre Tachyum pre vybrané projekty,“ hovorí zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák.

„Atraktivita a zmysluplnosť vysokoškolského štúdia na Slovensku je jednou z významných úloh v našom akademickom prostredí. Výnimočnosť technológií a výnimočnosť talentu je potrebné skĺbiť tak, aby slovenskí študenti kvôli jedinečným technológiám neodchádzali do zahraničia a naopak, aby aj pre zahraničných študentov bolo naše vysokoškolské umelecké prostredie príťažlivé,“ dopĺňa Ľudovít Labík, vedúci ateliéru Ateliéru vizuálnych efektov, zastrešujúci i študijný program Herného dizajnu.

Študenti i učitelia FTF VŠMU už v tomto akademickom roku plánujú svojimi umeleckými aktivitami poskytovať dáta a spätnú väzbu spomenutému vedeckému výskumu. Vedenie fakulty verí, že nová spolupráca s externým prostredím v blízkej budúcnosti vytvorí podmienky pre vznik výnimočných diel v oblasti filmovej a televíznej tvorby, či herného dizajnu. 

Memorandum o spolupráci je k dispozícii na nahliadnutie v Centrálnom registri zmlúv: www.crz.gov.sk/zmluva/5945689/

Zdroj: TS