SND doma | Bez Vás sme nahratí

Bez Vás sme nahratí

Neviditeľný nepriateľ, s ktorým zápasí celý svet, nás prinútil vyprázdniť naše hľadiská. A my sme bez Vás nahratí. Doslova! Neradi by sme prišli o kontakt s Vami, a preto sme pripravili projekt SNDdoma, v rámci ktorého spolupracujeme s našimi umelcami – z domu. Prostredníctvom nahrávok a záznamov sa snažíme priniesť kúsok divadla a umenia priamo k Vám domov. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme prekonať toto neľahké obdobie, ktoré nás všetkých ovplyvňuje. Ak nie ste fanúšikmi sociálnych sietí, sledujte našu stránku 100.snd.sk, kde všetok obsah zverejňujeme tiež.

Nahrajte nám Vaše 2 %

Súčasne by sme Vám touto cestou chceli dať do pozornosti Nadačný fond priateľov Činohry SND, tzv. Činfond. Už teraz môžete poukázať 2 % svojich daní a podporiť tak našich 198 % kreativity.

Podporíte tým: 

  • medzinárodné projekty v súvislosti s divadelnou činnosťou,
  • projekty a aktivity mladých tvorcov (startup pre formovanie novej generácie divadelníkov), nepravidelnú dramaturgiu,
  • projekty týkajúce sa vzniku malých inscenácií o polemických osobnostiach kultúrneho a politického života u nás i v zahraničí,
  • vznik rôznych druhov poetických večerov, kultúrno-spoločenských večerov, ktoré sa venujú rôznym problémom súčasného sveta a pod.

Pre priame poskytnutie príspevku/daru do Nadačného fondu priateľov Činohry SND je Vám k dispozícii účet SK07 1100 0000 0029 4605 3532.

Ďakujeme a prajeme veľa zdravia!

Vaše SND