Šéfovia kultúrnych inštitúcií sa obracajú na predstaviteľov Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia so systémovými otázkami.

Riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová, umelecký riaditeľ A4 – Priestor súčasnej kultúry Ľubomír Burgr či riaditeľ Tabačka Kulturfabrik Peter Radkoff a ďalšia vyše desiatka šéfov kultúrnych inštitúcií, časopisov a festivalov smeruje na prvé stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia. Predmetom stretnutia, ktoré sa uskutoční v utorok 14. júna 2016, budú otázky na tému podmienok a fungovania Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia (FPU) je novou verejnoprávnou inštitúciou, ktorá od roku 2016 zabezpečuje finančnú podporu projektov z oblasti umenia a kultúry namiesto podstatnej časti dotačného systému Ministerstva kultúry, ktorý fungoval počas uplynulých vyše 20 rokov. „Podmienky poskytovania finančných prostriedkov z FPU sú však oproti dotačnému systému MK SR natoľko odlišné, že znamenajú úplnú zmenu paradigmy podpory umenia a kultúry,“ povedala riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra a jedna z iniciátorov stretnutia Darina Kárová.

Na stretnutí predložia zástupcovia organizácií a subjektov z prostredia umenia a kultúry 12 podnetov a požiadaviek. Podľa Dariny Károvej pôjde najmä o: dôsledky aplikácie nariadení Európskej únie v podobe schém štátnej pomoci a de minimis na oblasť umenia a kultúry; zavedenie regulárnej platformy pre komunikáciu a spoluprácu medzi Fondom, Ministerstvom kultúry a prostredím umenia a kultúry vo veci vylaďovania princípov a podmienok FPU; stanovenie priorít a kľúčových projektov podpory na nadchádzajúce obdobie; zavedenie viacročných grantov; nastavenie podmienok prideľovania podľa druhu žiadateľov (organizácie zriaďované orgánmi verejnej správy, neštátne neziskové organizácie, podnikateľské subjekty); informácie o medziročnom porovnaní finančných prostriedkov v grantovom systéme FPU a MK SR; uskutočnenie prieskumu potenciálu iných zdrojov ako FPU a MK SR určených na Slovensku na podporu umenia a kultúry; informáciu o evidencii profesionálnych umelcov na Slovensku a iné.

„Cieľom stretnutia je zaviesť istú formu komunikácie FPU s prostredím, verejne položiť otázky a pomenovať problémy spojené s činnosťou FPU, vymeniť si informácie a názory a spoločne dospieť k návrhom riešení v záujme rozvoja podmienok pre tvorbu a prezentáciu umenia a kultúry na Slovensku,“ popísala Darina Kárová.

Po stretnutí o 15.30 sa uskutoční brífing v zasadačke Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej 1, 1. posch., miestnosť 111.

Výstupy zo stretnutia budú zaznamenané v podobe záverov a uznesení, s ktorými organizátori stretnutia oboznámia kultúrnu verejnosť.

Zoznam  zástupcov organizácií a subjektov z prostredia umenia a kultúry prihlásených na stretnutie:

 1. Darina Kárová, riaditeľka, Asociácia Divadelná Nitra
 2. Lujza Bakošová, členka predstavenstva Asociácia Divadelná Nitra;
 3. Monika Michnová, programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia, Slovenské komorné divadlo Martin;
 4. Martin Kusenda, riaditeľ, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre;
 5. Marek Zaťko, vedúci prevádzky Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre;
 6. Ľubomír Burgr, umelecký riaditeľ, A4 – Priestor súčasnej kultúry a jeho združenia (Pre súčasnú operu, Divadlo SkRAT, Atrakt Art);
 7. Beáta Seberíniová, výkonná riaditeľka, A4 – Priestor súčasnej kultúry a jeho združenia (Pre súčasnú operu, Divadlo SkRAT, Atrakt Art);
 8. Peter Radkoff, riaditeľ, Tabačka Kulturfabrik, Košice;
 9. Mira Kovářová, riaditeľka, Medzinárodný festival Bratislava v pohybe;
 10. Petra Fornayová, Asociácia súčasného tanca a Platforma pre súčasný tanec;
 11. Stanislava Repar, šéfredaktorka, časopis Romboid;
 12. Peter Šulej, šéfredaktor kultúrneho magazínu Vlna
 13. Lýdia Pribišová, šéfredaktorka Flash Art Czech and Slovak Edition
 14. Ján Ľ. Novotný, predseda OZ Husľový kľúč
 15. Svetlana Waradzinová, prorektorka Vysokej školy múzických umení
 16. Tatiana Masníková, riaditeľka, Actores Rožňava
 17. Zuzana Psotková, projektová manažérka, divadlo Na peróne, Košice

Predstavitelia MK SR a FPU:

 1. Zuzana Komárová, generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR a podpredsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
 2. Jozef Kovalčík, riaditeľ Fondu na podporu umenia a členovia Rady FPU

Unknown

Zdroj: Asociácia Divadelná Nitra