Paul van Dyk a vrcholy jeho kariéry!

Již za tři mìsíce zavítá Paul van Dyk v rámci svého turné k novému albu Evolution do brnìnské Kajot arény, a proto je na místì, abychom vám tuto DJskou celebritu v krátkosti představili. Respektive pùvodní zámìr byl představit vám Paul van Dyka jen v krátkosti, ale brzy jsme zjistili, že je to prakticky nemožný úkol, protože jeho kariéra je velmi pestrá plejáda úspìchù a splnìných snù, o kterých se nedá napsat prostá rešerše. Ostatnì posuďte sami…

Nominace na cenu Grammy, každoroční umístìní mezi nejlepšími DJs svìta dle vìtšiny žebříčkù a dvojnásobný svìtový DJ číslo 1 dle ankety DJ Magu „Top 100 DJs poll“. Není mnoho svìtových stálic, které by pracovaly tak tvrdì a držely se mezi nejlepšími stejnì dlouho jako Paul van Dyk, který vyprodává haly a zásadní festivaly na všech obydlených kontinentech. Pokud máte rádi čísla, tak vìzte, že má na svém kontì více než 3 miliony prodaných desek a každý rok obletí ve svém tryskáči planetu Zemi takřka 16x dokola!

A v číslech pokračujeme – na Silvestra roku 2008 zahrál Paul van Dyk davu v brazilském Rio de Janeiru, který čítal přes 1 milion lidí.

Podílí se také na produkci hudby k počítačovým hrám a spolupracuje s jednou z nejprestižnìjších společností v tomto oboru – EA Games. Pokud paříte hry jako jsou například známé Mirror’s Edge nebo Grand Slam Tennis, tak vám k tomu hraje hudba právì od berlínského hudebního architekta s úsmìvem dokořán.

Paul van Dyk

Van Dyk se nebrání ani remixùm a ne ledajakým remixùm! Známý je jeho remake skladby z filmu Temný rytíř, kterou v originále složil nejuznávanìjší filmový hudební producent současnosti Hanz Zummer. Paulovo jméno jste mohli spatřit i na remixech pro Depeche Mode, Justina Timberlaka nebo zlobivé školačky Britney Spears.

Na albu In Between z roku 2007 pak mùžete slyšet jeho kolaboraci s Davidem Byrnem nebo Jessicou Sutta z Pussycat Dolls.

Pokud bìhem televizních reklamních pauz nepřepínáte mezi kanály, tak jste možná van Dykovi skladby slyšeli i ve spotech na Motorolu (za ten získal dokonce ocenìní), HBO, Land Rover nebo Jeep.

Je také velmi angažovaný v politické sféře a snaží se přispìt jak ke zlepšení svého rodného mìsta Berlín, tak zemí třetího svìta. Spolupracuje proto s nìmeckým Červeným křížem a charitou, která pomáhá dìtem v indickém Mumbai. V roce 2004 se jakožto jediný producent elektronické hudby připojil ke kampani Rock The vote, bìhem které se společnì s Bono Voxem, P Diddym, Black Eyed Peas a Georgem Clintonem snažili přesvìdčit mladé Američany, aby přišli k volebním urnám. Dostal také čestnou medaili za spolupráci na programu, který mìl za cíl pomoci chudým berlínským dìtem.

Paul van Dyk vyrùstal ve východním Nìmecku a jeho vášeň pro taneční hudbu se rozvinula ještì před pádem Berlínské zdi. V 90. letech se pak naplno začal vìnovat produkci a díky obrovskému hitu For an Angel o nìj najednou začal jevit zájem celý svìt. Nebýt však zmìny režimu, jeho talent by zřejmì zùstal lidem utajen, a proto se dnes snaží podporovat jak mladé umìlce tak lidi, ke kterým osud nebyl naklonìn.

Dnes je Paul van Dyk vítaným hostem jak v každém svìtovém klubu tak na tìch nejvìtších festivalech od New Yorku po Londýn, Ibizu, Indii, Čínu i Singapur. Jsme rádi, že se tento velikán svìtové taneční scény představí i v Brnì a na závìr uvádíme stručný výčet jeho ocenìní: Nominace Grammy 2005 v kategorii Best Dance/Electronic Album, Best Global DJ, Best NuNRG/Euro Track, Best Producer a Best Mix Compilation za album The Politics of Dancing 2, America’s Favorite DJ 2004+2005, Best International DJ, Best Event and Best Music (Dancestar Awards 2004), Mexický Oscar za film Zurdo, Best International DJ (Ministry of Sound Magazine), Man of the Year (Mixmag)

PVD

Zdroj: PNPS a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET