Náhody – vernisáž enkaustiky podporí večné deti!

Spoločná výstava Laury Écsiovej a Zuzany Medzay dostala názov „NÁHODY“. Predajná výstava sa uskutoční od 11.2.2013 do 1.3.2013, v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Vernisáž a oficiálne otvorenie výstavy sa uskutoční 12.2.2013 o 17.00 hod. Atmosféru spríjemnia klienti z DSS Rozsutec.

Vďaka náhodám sa obe umelkyne zoznámili s enkaustikou, spoznali a naďalej spoznávajú vlastné ja. Netrvalo dlho a vášeň k tvorbe  touto fascinujúcou technikou vytvorila náhodu ,ktorá ich priviedla na spoločnú cestu a začali sa navzájom ovplyvňovať a spolupracovať na mnohých projektoch. Jeden z nich je aj spolupráca s DSS Rozsutec, a spoznávanie ich úžasne nadaných klientov. Svojou tvorbou a predajom svojich dielok chcú týmto nadaným ľuďom pomôcť v ich ceste tvorivosti a života.


ENKAUSTIKA je známa ako maľba s voskom, pri ktorej sa používa včelí vosk zmiešaný s farebnými pigmentmi. S veľkou obľubou používa aj ako vynikajúca arteterapeutická pomôcka. Pre ľahkosť je enkaustika úspešne používaná aj v zariadeniach pre ľudí s postihnutím.

Laura Écsiová – Umeniu sa venuje už od detstva. Enkaustiku by opísala jediným slovom: nekonečno. Nekonečno možností tvarov, štruktúr, vzorov, farieb, obrazov, umeleckých diel….

Zuzana Medzay – Zuzana maľuje expresívne maľby a jej námetmi sú sila emócií, plynutie a kolobeh na zemi. Jej opakujúcimi sa témami sú Fénix, Cesta, Živly v nás a okolo nás.

Filozofia DSS Rozsutec – „Klientom poskytujeme sociálne služby v prostredí, ktoré sa čo najviac podobá prirodzenému prostrediu. Získavajú a rozvíjajú si tu svoje schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život

Veľmi úspešná klientka DSS Rozsutec je Barbara Tomanová, ktorej úspech prekonal už aj hranice Slovenska, a je už pre mnohých známa maliarka s výstavnými skúsenosťami napr. v Prahe, vo Viedni či v Moskve.

Napriek svojmu handicapu vo svojich obrazoch vyjadrila širokú paletu odtieňov svojho vnútorného sveta .Jemné, ale zároveň jasné línie, v ktorých ani vo sne nevidno, že ich tvoril človek s quadruparézou. Doteraz DSS Rozsutec zorganizoval maliarke Barbare Tomanovej deväť výstav, z toho sedem samostatných. Ďalší nadaní umelci z DSS Rozsutec sú Bedřich Matoušek a Imrich Szász.

Zdroj: Laura Écsiová