Medzinárodná konferencia Trendy v kreatívnej práci s divákom

Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň pripravuje online medzinárodnú konferenciu zameranú na témy  rozvoja publika. Uskutoční sa na online platforme dňa 7.4.2022 v čase 10:00 až 13:00 a bude prebiehať v anglickom jazyku. 

Hosťami konferencie a prednášateľmi budú odborníci z oblasti umenia, manažmentu kultúrnych organizácii a projektov zo štyroch krajín – Slovensko, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko. Hosťami za Slovensko budú zástupkyňa riaditeľky festivalu Divadelná Nitra Anna Šimončičová,  projektová manažérka divadla a kultúrneho centra Pôtoň Monika Škojcová a riaditeľ žilinských kultúrnych centier Stanica Žilina-Záriečie a Nová Synagóga Marek Adamov. Za Island sa predstaví riaditeľ  Performing Arts Centre Friðrik Friðriksson, zatiaľ čo hostkou za Nórsko bude Gunhild Bjørnsgaard – choreografka a riaditeľka umeleckej skupiny Company B. Valiente. Šesticu hostí doplní aj multimediálna umelkyňa Martina Morger z Lichtenštajnska.

V prvej časti konferencie predstavia hostia konkrétne príklady dobrej praxe z kultúrnych či umeleckých projektov, ktoré v ich krajine inovatívnym spôsobom komunikujú s divákom a/alebo komunitou. Druhá časť konferencie prinesie diskusiu na témy súvisiace s prácou s publikom v kritických časoch, s akcentom na posledné dva roky pandémie a aktuálnu vojnu na Ukrajine. Diskusiu bude moderovať Ladislav Oravec.

Diváci konferencie sa musia vopred registrovať vo formulári, ktoré organizátor zverejnil na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach.

Medzinárodná konferencia sa realizuje v rámci projektu s názvom „Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku“, ktorý bol podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Lídrom projektu je kultúrne centrum Pôtoň v Bátovciach. Partnermi projektu sú Company B. Valiente z Nórska, Tjarnarbio z Islandu a Kultur-Traverse z Lichtenštajnska.

Aktivita je súčasťou projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: TS