Interaktívne DVD Les otvára divadelný archív širokej verejnosti.

Uvedením nového multimediálneho DVD nosiča Les chce Divadelný ústav opäť priblížiť divadelnú minulosť aj prítomnosť. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2015 o 16.00 hod. v Štúdiu 12 Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti vzácnych hostí a tvorcov inscenácií Les. Programom sprevádza Lucia Hurajová.

Po úspešnom pilotnom DVD Herodes a Herodias, v ktorom pracovníci Divadelného ústavu skompletizovali archívne materiály o všetkých inscenáciách Hviezdoslavovej tragédie, prináša projekt Prítomnosť divadelnej minulosti druhý interaktívny nosič pod názvom DVD Les. Nové DVD sprostredkuje atraktívnou formou divadelnú minulosť širokému spektru záujemcov.

V interaktívnom DVD Les sme sa venovali inscenačnej tradícii komédie Les ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, po ktorej slovenskí divadelníci siahli sedemkrát, dokonca v jednom kalendárnom roku (1971) ju uviedli až dve profesionálne javiská. Inscenačné podoby Ostrovského komédie sme spracovali z viacerých dôvodov – takmer každá zo slovenských javiskových podôb Lesa sa stala apelatívnou výpoveďou o stave spoločnosti, polemikou s inscenačnou tradíciou a vyznačovala sa vynikajúcim hereckým stvárnením.  Spracovali sme, opísali a klasifikovali archívne dokumenty a materiály, ktoré sme transformovali do podoby úvodných sprievodcov inscenáciou. Stretli sme sa s tvorcami – pamätníkmi a nahrali sme spomienkové rozhovory o jednotlivých inscenáciách. Do DVD sme umiestnili aj záznamy z niektorých inscenácií, množstvo fotografií, recenzií, odborných hodnotení, štúdií a analýz, scénografické a kostýmové návrhy a mnohé ďalšie dokumentačné materiály. Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Les z rokov 1931 (SND), 1971 (Divadlo na korze a Krajové divadlo v Nitre), 1976 (Štátne divadlo v Košiciach), 1982 (Divadlo SNP Martin), 1997 (Divadlo ASTORKA Korzo ´90) a 2014 (SKD Martin) integrovaný do DVD nosiča, v ktorom sprostredkúvame divadelné umenie čo najširšiemu okruhu používateľov“, približuje obsah nového multimediálneho nosiča jeho zostavovateľka a autorka koncepcie celého projektu Juliana Beňová.

Interaktívne DVD je výsledkom systematického výskumu pracovníkov Centra výskumu divadla a Oddelenia dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu a podáva doteraz najucelenejší obraz o javiskových podobách vrcholnej Ostrovského spoločenskej komédie.

Vydanie DVD Les vychádza v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti Divadelného ústavu. Na jeho vzniku sa podieľali pracovníci Divadelného ústavu Juliana Beňová, Lenka Dzadíková, Anna Grusková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková a Karol Mišovic.

Dizajn a programovanie zabezpečilo štúdio with love by milk.

podklad les nový

Zdroj: Divadelný ústav