INDUSTRIAL DAY IV.

V polovici novembra sa v design factory uskutoční ďalšie vydanie projektu Industrial Day venované bratislavskému Zimnému prístavu. V rámci predchádzajúcich troch ročníkov Industrial Day /2009, 2011, 2013/ boli verejnosti bližšie predstavené viaceré industriálne pamiatky Slovenska.

V roku 2011 sa konala exkurzia v Cvernovke, Plynárenskom múzeu a Ludwigovom mlyne. V roku 2013 mohli návštevníci zažiť prehliadku dvoch priemyselných objektov – Telpáreň II /bývalá tepláreň CHZJD/ a Mierová kolónia /obytná štvrť v mestskej časti Bratislava Nové Mesto/. Štvrté pokračovanie úspešného projektu Industrial Day sa uskutoční 15. novembra 2016 v design factory a bude zamerané na riečne prístavy Európy s bližším pohľadom na bratislavský Zimný prístav, na jeho aktuálny stav, ako aj na možnosti jeho využitia v budúcnosti. 

Dopoludnie od 9.00 hod. bude venované prednáškam a panelovej diskusii na tému riečnych prístavov a ich pozitívnej transformácie do života mesta. V rámci spolupráce s Fakultou Architektúry STU v Bratislave prinesieme príspevky odborníkov na tému minulosti Zimného prístavu, či inšpiratívne využitie mestských riečnych prístavov v súčasnosti v ďalších mestách Európy.

Program prednášok:

  • _História Zimného /bratislavského/ prístavu v kontexte života mesta – PhDr. Katarína Haberlandová /Ústav stavebníctva a architektúry SAV/
  • _Múzeum vodnej dopravy v Bratislave – využitie NKP v Zimnom prístave – Ing. Jiří Mandl /Projektovanie a stavba lodí/
  • _Dunajská flotila – Juraj Bohunský a kpt. Karol Puha
  • _Architektúra prístavu – Ing. arch. Katarína Mackovičová /Ústav manažmentu, FA STU/
  • Urbanistický kontext prístavu a mesta – Ing. arch. Ing. Martin Dubiny /Fakulta architektúry STU/
  • _Hodnoty prístavu – otázky perspektív – doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. /Fakulta architektúry STU/
  • _Inšpiratívne revitalizácie riečnych prístavov v Európe – Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, Ing. arch. Tomáš Pohanič

Atraktívna je určite aj možnosť exkluzívnej exkurzie v priestoroch Zimného prístavu s odborným výkladom Ing. Jiřího Mandla /Projektovanie a stavba lodí/. Návštevníci si tak budú môcť prezrieť tlačný remorkér Šturec, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, či stále funkčný lodný výťah, budovu lodnej dielne, ale aj starý Dom lodníkov, kde možno vidieť pôvodné funkcionalistické prvky. Exkurzia je plánovaná od 11.30 s organizovaným odchodom z design factory. Počet návštevníkov je obmedzený, v prípade záujmu o exkurziu je nutné sa prihlásiť na info@designfactory.sk.

V rámci Industrial Day bude v design factory o 16.30 hod. projekcia filmu Znamenie kotvy /1947/, ktorého dej sa vo veľkej miere odohráva práve v priestoroch Zimného prístavu. Nenechajte si ujsť ani unikátnu možnosť virtuálnej prehliadky Elektrárňa Piešťany 1906.

Program v design factory uzavrie o 18.00 hod. vernisáž výstavy, ktorej odbornou garantkou je architektka doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. /Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok – Fakulta Architektúry STU v Bratislave/. Výstavu doplnia umelecké fotografie, ktoré vznikli v roku 2015 v rámci súťaže Zaostri na Zimný prístav. Večer uzavrie krst knihy Industriálna fotografia Tomáša Maninu

Kompletný program a viac informácií nájdete na našom facebooku: goo.gl/ngPrlg

Vstup na podujatie je voľný.

image002

Zdroj: INDUSTRIAL DAY