Články

INDUSTRIAL DAY IV.

V polovici novembra sa v design factory uskutoční ďalšie vydanie projektu Industrial Day venované bratislavskému Zimnému prístavu. V rámci predchádzajúcich troch ročníkov Industrial Day /2009, 2011, 2013/ boli verejnosti bližšie predstavené viaceré industriálne pamiatky Slovenska.