Filmový festival EASTSIDER: Legenda z juhu!

Nový filmový festival EASTSIDER sa uskutoční koncom augusta v Prešove. Od štvrtka 23. augusta do nedele 26. augusta 2012 v tomto meste uvidíte mnoho skvelých zahraničných aj domácich filmov. Jedna zo štyroch sekcií, dohromady tvoriacich pomyslenú ružicu svetových strán je nazvaná LEGENDA Z JUHU a zameriava sa na profil významného maďarského režiséra Béla Tarru.

Béla Tarr sa narodil v roku 1955 v maďarskom meste Pécs. Amatérske filmy, ktorých nakrúcaniu sa venoval už od šestnástich rokov, si všimli vo filmových štúdiách Bélu Balázsa a Tarrovi umožnili v roku 1979 nakrútiť jeho oficiálny debut – snímku Rodinný kozub (Családi tüzfészek) o problémoch rodiny na sídlisku v Budapešti. Prelomovým filmom v režisérovej kariére sa stala televízna adaptácia Macbetha z roku 1982, skladajúca sa len z dvoch záberov. Tarrova fascinácia dlhými zábermi a minimálnym počtom strihov začala prevládať nad tendenciou dokumentaristicky zaznamenávať skutočnosť a filmová estetika diel sa začala zahaľovať do metafyzického oparu. Festival Eastsider ponúka vo svojom programe posledné tri filmy Bélu Tarra, nakrútené  s jeho ženou, strihačkou a spolurežisérkou Ágnes Hranitzky. Wreckmeistrove harmónie, Muž z Londýna aj Turínsky kôň sú ukážkou filmárskeho majstrovstva, do dokonalosti dotiahnutého osobitého štýlu a nadčasovej výpovede.

Organizátori pripravili okrem bohatého filmového programu, koncertov a sprievodných podujatí aj jedno prekvapenie. Pre návštevníkov festivalu je na každý deň pripravené jedno filmové premietanie úplne zadarmo!

Muž z Londýna / A Londoni férfi
Réžia: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky, Maďarsko/Nemecko/Francúzsko, 2007, 139 min.

Maloin žije jednotvárny život bez nejakých očakávaní ako strážca v morskom prístave, kde monotónne zaznamenáva svet vôkol seba. Už rezignoval na pomalé a neodvratné zhoršovanie života okolo seba a svojej absolútnej osamelosti.

Keď sa ale stane svedkom vraždy, nastane v jeho živote náhly obrat. Musí čeliť otázkam morálky, hriechu, trestu, ocitá sa na hranici medzi nevinou a účasťou na zločine. Táto situácia ho privedie k zásadnej otázke o zmysle a cene ľudskej existencie.

Turínsky kôň / A Torinói ló
Réžia: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky, Maďarsko/Švajčiarsko/Nemecko/Francúzsko, 2011, 146 min.

V roku 1889 objal Friedrich Nietzsche v Turíne týraného koňa, stratil vedomie aj rozum. O filozofovom osude vieme mnoho, o osude koňa nie je známe nič. Turínsky kôň je dokonalou syntézou jedinečného štýlu vplyvného maďarského solitéra Bélu Tarra. Premysleným štýlom dlhých záberov, sprevádzaných sugestívnou hudbou a sústrediacich sa na neexpresívne herectvo, buduje Tarr podmanivú atmosféru bezčasia, ktorá nemôže vyústiť v nič dobré. Snímka takmer bez slov nazerá na nevyhnutnosť ľudského spolužitia a zároveň bezbrannosť ľudského pokolenia tvárou v tvár veľkým zmenám. Významy netvoria dialógy, ale konanie postáv, napätie nevzniká dynamickým strihom, ale spočíva v obsahu a štruktúre dôkladne komponovaných záberov. „Priviedli sme film do jeho logického vyústenia,“ povedala o diele Ágnes Hranitzky, strihačka a partnerka režiséra, ktorý snímku označil za svoju poslednú.

Werckmeistrove harmónie / Werckmeister harmóniák
Réžia: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky, Maďarsko/Taliansko/Nemecko/Francúzsko, 2000, 145 min.

Snímka Werckmeistrove harmónie je štúdiou toho, kde a ako sa v ľudskej spoločnosti rodí násilie. Zaoberá sa tým, ako môže byť pôvab prírody devalvovaný ľudskými zámermi. Jadro filmu sa sústreďuje na okamih, kedy sa prírodná krása a čistota stretávajú s bezohľadnosťou nenásytných más. Námestie maďarského mestečka je zaplnené ľuďmi, a hoci ortuť teplomera klesla na -20 °C,  obyvatelia sú zvedaví na hlavnú atrakciu potulného cirkusu – na vypchatú veľrybu.

Zdroj: OZ Vresk Factory