Druhú vlnu Slovenskej Teplárne ukončí Biela noc 

Druhá vlna Slovenskej Teplárne sa uskutočnila počas septembra po celom Slovensku. Symbolicky ju ukončí Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa pridal k vyše 700 subjektom a udalostiam, prihlásených k iniciatíve.  

Počas niekoľkých septembrových týždňov sa uskutočnilo takmer 70 podujatí, ktorých cieľom bola podpora LGBTI+ ľudí na Slovensku. Medzi podujatiami boli napríklad koncerty, party, workshopy, čítania, divadlá alebo festivaly. Podporu iniciatíve vyjadril aj legendárny slovenský herec, mím, choreograf, pedagóg a režisér Milan Sládek, ktorého môžete stretnúť dnes na podujatí v Púchove. Aktuálne sa k iniciatíve pridala aj Biela noc, ktorá sa uskutoční tento víkend v Bratislave a následne od 6. do 8. októbra v Košiciach.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do oboch vĺn Slovenskej Teplárne, či už ako účinkujúci, organizátori alebo návštevníčky a návštevníci. Viac ako 700 podporujúcich subjektov, stovky akcií a tisícky ľudí na podujatiach jasne ukázali, že na Slovensku je dostatok ľudí, ktorí si prajú žiť v slobodnej a empatickej krajine. Verím, že toto prianie spoločne naplníme,“ hovorí Michal Kaščák z festivalu Pohoda, ktorý je iniciátorom projektu.

„V týchto pohnutých časoch plných slovných útokov mi práve festival Slovenská Tepláreň dodal veľkú nádej. Umožnil mi zažiť spoluprácu, vzájomnú úctu a hlbokú blízkosť s ľuďmi po celom Slovensku. Opäť sa potvrdzuje, že je tu aj iné Slovensko, a to také, ktoré je prajné a láskavé, ktoré rešpektuje rôznorodosť a oslavuje život všetkých občanov a občianok,“ dodáva Roman Samotný, zakladateľ a majiteľ Teplárne.

Slovenská Tepláreň vznikla ako reakcia na teroristický útok, ktorý sa udial v októbri pred podnikom Tepláreň v Bratislave. Po oficiálnom ukončení druhej vlny bude naďalej pokračovať sériou diskusií Tepláreň Nahlas, ale aj ďalšími podujatiami, ktorých program nájdete na webovej stránke Slovenskej Teplárne.

Slovenská Tepláreň má päť základných cieľov: prispieť k pozitívnej zmene našej krajiny zasiahnutej prejavmi nenávisti; prispieť k tomu, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne; podpora LGBTI+ ľudí; zmena legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku; vyzvať ľudí, aby si v nadchádzajúcich voľbách vyberali subjekty, ktoré spoločnosť spájajú a ktoré sa zasadzujú o to, aby Slovensko plnilo práva zakotvené v našej ústave a v našich európskych záväzkoch pre všetkých bez rozdielu.

Séria podujatí Slovenská Tepláreň sa stala najväčším kultúrnym podujatím v histórii Slovenska, získala Cenu Inakosti za umenie a kultúru a v marci aj mimoriadne ocenenie na Radio_Head Awards, ktoré Rádio_FM udelilo prvýkrát v pätnásťročnej histórii. Zároveň sa stala Komunikačným počinom roka 2022 na národnej súťaži efektivity marketingovej komunikácie Effie.

Vyhlásenie iniciatívy:

Slovenská Tepláreň

Chceme prispieť k pozitívnej zmene našej krajiny zasiahnutej prejavmi nenávisti a teroristickým útokom z 12. októbra, pri ktorom boli zavraždení Matúš Horváth a Juraj Vankulič.

Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.

Chceme vyzvať ľudí, aby si v nadchádzajúcich voľbách vyberali subjekty, ktoré spoločnosť spájajú a ktoré sa zasadzujú o to, aby Slovensko plnilo práva zakotvené v našej ústave a v našich európskych záväzkoch pre všetkých bez rozdielu.

Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku

Chceme, aby našu podporu LGBTI+ ľuďom bolo počuť, veríme v silu umenia a občianskej spoločnosti a preto organizujeme druhú vlnu festivalu Slovenská Tepláreň.

Akcia prebehla v septembri 2023 po celom Slovensku. Zoznam zapojených subjektov a udalostí nájdete na webe www.slovenskateplaren.sk.

www.slovenskateplaren.sk
https://www.facebook.com/events/591231169864179

Zdroj: TS