CELÝ SVET SA PONORÍ DO TMY. SLOVENSKO NEBUDE VÝNIMKOU!

Už tento týždeň, v sobotu 24.3.2018, sa Slovensko zapojí po deviaty raz do najväčšej svetovej kampane na ochranu životného prostredia HODINA ZEME. Presne o 20:30 na hodinu zhasnú svetlá, a to doslova. Významné metropoly na svete vrátane Bratislavy tak podporia veľkú myšlienku na ochranu našej planéty.

Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky a uvedomelosť ľudí, ako naša planéta trpí, keď sa voči prírode nesprávame zodpovedne. Príroda je základom nášho života a od prírodných zdrojov, ktoré nám planéta poskytuje sme priamo závislí. V súčasnosti tlačí ľudstvo prírodné systémy na okraj a Hodina Zeme je preto šancou využiť silu jednotlivcov a požadovať zmenu v myslení a konaní. „Mestá, inštitúcie a firmy sa týmto symbolickým gestom aktívne vyjadrujú a podporujú zmeny v oblasti ochrany životného prostredia a chcú inšpirovať ľudí, aby žili zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode. HODINA ZEME nám pripomína, že nielen raz za rok, ale každú minútu, deň, týždeň… vieme byť ohľaduplnejší k našej planéte, a vieme sa správať ekologicky. Pri bežných rozhodnutiach by sme všetci mali mať vždy na mysli, aké má naše správanie vplyv na našu Zem. Nestojí to nič, ide len o naše rozhodnutie v danú chvíľu, či zvoliť ekologickejšie riešenie,“ vysvetľuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody).

Prvý ročník HODINY ZEME sa konal v roku 2007 v Sydney v Austrálii, kde sa na hodinu do tmy ponorila slávna budova austrálskej opery a do kampane sa zapojilo vyše 2 milióny ľudí. Odvtedy tento projekt podporili tie najväčšie metropoly po celom svete a  poslednú marcovú sobotu sa spája myšlienka so skutkom a v danú hodinu vypnú tieto mestá centrálne svetlá. Číslo 187 je minuloročný počet zapojených krajín, ktoré vyjadrili svoje odhodlanie napraviť klimatické zmeny a pomôcť našej planéte.

V minulom roku kampaň u nás podporilo takmer 50 slovenských miest, 40 pamiatok, 70 organizácií a 30 škôl. Od roku 2011 koordinovali Hodinu Zeme na Slovensku členovia Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenský zväz astronómov. Od roku 2016 sa pridala WWF Slovensko. „Radi by sme aj v tomto roku vyzvali mestá, obce, inštitúcie, školy a jednotlivcov, aby podporili projekt symbolickým zhasnutím svetiel počas Hodiny Zeme a poukázali, že im problémy súvisiace s budúcnosťou našej planéty nie sú ľahostajné“, hovorí Bc. Jaroslav Merc zo Slovenského zväzu astronómov.

WWF Slovensko pripravilo na tento deň aj viacero sprievodných akcií. V Bratislave sa akcia bude konať pod záštitou primátora hlavného mesta Ivana Nesrovnala. Program sa začne v sobotu už o 18hod. na Primaciálnom námestí, ktorý odštartuje skupina Rytmika so svojou bubnovou šou na odpadových materiáloch. Moderátorom akcie bude člen acapelly Fragile Vilo Csontos. Pre deti a dospelých sú pripravené rôzne aktivity, ktoré WWF Slovensko postupne zverejní na stránke podujatia. Tento ročník nesie heslo #connect2earth, tak sa spojme na Slovensku pre našu Zem a doprajme jej lepšiu budúcnosť!

Viac informácií nájdete na:

slovakia.panda.org/hodinazeme

www.facebook.com/HodinaZeme/

HODINA ZEME / EARTH HOUR GLOBAL: www.earthhour.org

WWF Slovensko

WWF Slovensko je súčasťou Dunajsko-karpatského programu, ktorého hlavnými prioritami je ochrana vôd a lesov, ako aj chránených druhov zvierat. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami bojuje na Slovensku za zastavenie nevhodných malých vodných elektrární, adekvátnu ochranu našich najvzácnejších lesov, či zohľadňovanie ekologických koridorov pre migrujúce zvieratá pri výstavbe diaľnic.

Hodina Zeme 2017 v číslach:

  • rekordná účasť 187 krajín zo všetkých kontinentov
  • 000 dominánt symbolicky zhaslo vo všetkých časových pásmach
  • viac ako 49 slovenských miest, 40 pamiatok, 69 organizácií a 30 škôl sa pridalo k tejto myšlienke na Slovensku

Zdroj: TS