Artexpo Nostalgia: Zachránime naše kultúrne dedičstvo?

Pre mnohých z nás to možno nie je ani problém hodný na zamyslenie. Našťastie, Slovensko je známe množstvom ľudí, ktorým práve zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie, leží na srdci.

K nim sa pripája aj naša spoločnosť D&D STUDIO, ktorá sa po krátkom odmlčaní opäť rozhodla zorganizovať už 9. ročník odborného veľtrhu ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva ARTEXPO NOSTALGIA 2012.

Veľtrh sa opäť po 5 rokoch uskutoční v tradičných priestoroch DOMU UMENIA v Bratislave na námestí SNP 12 v termíne od 6. do 9. decembra 2012.

Výstava je otvorená denne od 11.00 – 19.00 hod., v nedeľu 9. 12. do 17.00 hod.

Veľtrh s takýmto zameraním je na Slovensku úplne jedinečný. Jeho hlavným cieľom je prezentácia a propagácia slovenského kultúrneho dedičstva. Sprístupňuje tradičné národné hodnoty obsiahnuté v múzejných a umelecko-historických zbierkach, pamiatkach a starožitnostiach. Hľadá možnosti ich spoločenského uplatnenia, formy ich záchrany a ochrany. Zároveň predstaví zámery a výsledky záchrany, ochrany a obnovy pamiatok. Navyše sa podujatie usiluje objaviť atraktívne spôsoby propagácie kultúrneho dedičstva ako prostriedku poznávania, kultivácie spoločnosti, reprezentácie krajiny a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu. Upozorňuje organizácie cestovného ruchu na historické pamiatky Slovenska, múzeá a galérie a predstavuje ich domácej i zahraničnej verejnosti.

Záber veľtrhu je veľmi široký, priestor na prezentáciu dostanú na jednej strane verejné múzejné a umelecko-historické zbierky a na druhej strane súkromné galérie a starožitníctva. Okrem toho veľtrh predstaví aj celú škálu činností súvisiacich so starostlivosťou a využitím kultúrneho dedičstva, napríklad oblasť ochrany pamiatok a reštaurátorstvo.

Súčasťou veľtrhu bude aj zaujímavý okrúhly stôl organizovaný v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny na tému – Oprava kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných. Okrúhly stôl sa bude konať prvý deň veľtrhu 6.12.2012 v priestoroch DOMU UMENIA od 12:00 hod.

Veľtrh je zároveň miestom na výhodný nákup starožitností a výtvarných diel na Slovensku a porovnanie cien, pretože výstava je spojená s predajom. V predvianočnom čase sa veľtrh stáva ideálnym miestom na nákup kvalitného darčeka.

Viac informácií – www.artexponostalgia.eu

Organizátor: D&D STUDIO spol. s.r.o.
Sukennícka 8, Bratislava, www.ddstudio.sk

Zdroj: ARTEXPO NOSTALGIA