Arakain odtajňuje svoje jarné Best of Tour 2012 k 30. výročiu existencie!

Již v březnu příštího roku začne s oslavami 30. výročí jednička na naší rockové hudební scénì, kapela Arakain. Dùvodem bude třicet let nepřetržité, velice plodné a úspìšné existence. U této příležitosti už nyní Arakain prozrazuje nìkolik detailù k turné s názvem ARAKAIN XXX – Best of tour 2012, které zùstane vìrné svému názvu a bude jedinečným a velkolepým. Navíc jeho koncepce bude fungovat na odlišném principu než všechna turné posledních let.


Jarní část koncertního turné probìhne opìt po celé České republice, bude mít však jen nìkolik exkluzivních zastávek – zatím je počítáno se zhruba 12. – 14. místy. 


Arakain


Koncepce samotných koncertù bude zcela odlišná, než jak bylo doposud zvykem. V rámci svého Best of tour 2012 představí Arakain jen jednu předkapelu, následovat pak bude tří hodinová show Arakainu a jejích specielních hostù, ve které zazní příznačných 30 skladeb pečlivì vybraných z období celých 30. let. Pùjde o nejoblíbenìjší skladby včetnì dnes již „historických kusù.“ 


Na každém koncertì se s Arakainem představí minimálnì dva hosté na postech zpìvákù, kteří okoření svým vystoupením jedinečnost slavnostních koncertù. Střídat se budou dle toho jak jim jejich další profesní závazky dovolí.


Arakain


Účast zatím přislíbili tito exkluzivní hosté: Lucie Bílá, Gabriela Gunčíková, Bára Basiková, Kamil Střihavka, Láďa Křížek, Radek Zíka, David Spilka, Vlasta Horváth, Vláďa Šafránek a Petr Kolář. 


Bývalý dlouholetý zpìvák Arakainu Aleš Brichta se dle svých slov na koncertì s Plzeňskou filharmonií k 25. výročí s kapelou oficiálnì rozloučil a jeho další spolupráce je definitivnì uzavřena. 


Arakain


V současnosti probíhá pečlivý výbìr skladeb a v nejbližších dnech začnou i zkoušky repertoáru pro následující rok. Fanoušci by si tedy určitì nemìli Best od tour 2012 nechat ujít, už jenom proto, že každý koncert bude v návaznosti na hosty skutečným originálem. 


Vstupenky Arakain XXX – Best of tour 2012 k dostání ji od 7. prosince 2011


Vstupenky na Arakain XXX – Best of tour 2012 budou k dostání již za nìkolik dní, konkrétnì od 7. prosince 2011, kdy budou postupnì uvolňovány do prodeje Vánoční limitované série zvýhodnìných vstupenek. Zakoupit je bude možno v předprodejních sítích Ticketportal a Ticket-Art, v Arakain eshopu na oficiálním webu kapely na adrese arakain.inshop.cz a u promotérù jednotlivých koncertù. Jako příjemný bonus k včasnému zakoupení do konce tohoto roku mùže být i fakt, že vstupenky budou k dispozici za zvýhodnìnou cenu a navíc zahrnující nižší sazbu DPH platnou pro tento rok. 
Zdroj: Lenka Netušilová

Publikoval: Redakcia GREGI.NET