100.000 návštevníkov Noci múzeí a galérií!

Slovenské národné múzeum spolu so Slovenskou národnou galériou a Zväzom múzeí na Slovensku zorganizovalo ôsmy ročník podujatia Noc múzeí a galérií. Do celoeurópskej akcie Nuit européen des musées sa zapojilo viac ako 120 múzeí a galérií z celého Slovenska.

Slovenské národné múzeum otvorilo brány všetkých svojich 18stich múzeí – od Myjavy až po Svidník. V hradoch, zámkoch a ostatných múzejných objektoch SNM otvorilo nové výstavy, ponúklo nočné prehliadky, pripravilo program a množstvo sprievodných podujatí pre deti aj dospelých.
V Bratislave sa do podujatia zapojilo viac ako 50 múzeí a galérií, sprístupnili viac ako 100 výstav a pripravili takmer 200 rôznych podujatí. Návštevnosť bola v Bratislave 48 922, čo je takmer o polovicu viac návštevníkov, ako to bolo minulý rok. Najnavštevovanejšie bolo Prírodovedné múzeum SNM s počtom návštevníkov 8.325, tisícky ľudí zavítali aj do Slovenskej národnej galérie, do Historického múzea SNM, či do Múzeí mesta Bratislavy. Najnavštevovanejšou novou galériou bola T Gallery a najnavštevovanejším novým múzeum sa stalo Múzeum colníctva, ktoré vzniklo len pár dní pred podujatím. Prvú pätnástku uzatvárajú Galéria mesta Bratislavy, Múzeum dopravy STM, SNM Múzeum židovskej kultúry, SNM Archeologické múzeum, Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, SNM Detské múzeum, Vodárenské múzeum BVS, Galéria Francúzskeho inštitútu a Levinne art gallery.
V rámci Slovenska bol najnavštevovanejším múzeom SNM Spišský hrad, ktorý ponúkol kocert Cigánskych diablov. Mimo bratislavské múzeá a galérie mali tento rok tiež rekordný počet návštevníkov, 56 426. Na celom Slovensku sa teda Noci múzeí a galérií 2012 zúčastnilo viac ako 105.000 návštevníkov. Slovenské národné múzeum sa veľmi teší obrovskej návštevnosti a všetkým zúčastneným ďakujem. 100.000 náv števn íkov Noc i múzeí a gal érií
Z program u SNM na Slovensku: 
V Múzeu Bojnice SNM si mohli návštevníci prezrieť zaujímavé a zvyčajne neprístupné fotografie z archívu, nazrieť do práce odborných pracovníkov alebo vyskúšať si dobové kostýmy. Pre detských návštevníkov pripravili detské prehliadky. Vo večerných hodinách na návštevníkov čakala nočná prehliadka zámku Bojnice s lektormi v dobových kostýmoch, strašidlami a tajomnými príbehmi. 
V Múzeu bábkarských kultúr a hračiek, na hrade Modrý Kameň si Medzinárodný deň múzeí pripomenuli bábkovo-činohernou rozprávkou Ako rytier Bonifác trojhlavého draka skolil, baladickou etudou s názvom Bálint a Fatima inšpirovanou skutočnými udalosťami, špeciálnym lektorským sprievodom históriou hradu a netradičným večerným predstavením sokoliarskeho dvora. Na nádvorí zazneli stredoveké tóny a rytmy dobovej hudby.
Z program u SNM v Brat islave:
V Prírodovednom múzeu SNM sa návštevníci potešili novootvorenej paleontologickej expozícii Príbeh života na Zemi, kde je vystavený najznámejší živočích poslednej ľadovej doby v dejinách Zeme – mamut srstnatý a v skutočnej veľkosti. Prírodovedné múzeum verejnosti predstavilo aj jedného z dinosaurov, ktoré zanechali stopy vo Vysokých Tatrách, v horninách starých asi 200 mil. rokov.
Minister kultúry SR Marek Maďarič otvoril v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade na Noc múzeí a galérií novú výstavu Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade, ktorá sprístupňuje zachované aj poškodené zbierkové predmety z hradu Krásna Hôrka.
Na Žižkovej ulici Archeologické múzeum SNM organizovalo tvorivé dielne v oblasti tkania a keramiky a otvorilo tiež novú výstavu Ståp Marca Aurelia. 
Múzeum kultúry Maďarov v spolupráci z Hudobným múzeom SNM pripravilo čítanie z listov Franza Liszta so vzťahom k Bratislave, sprevádzané hudbou pod vedením Silvestra Lavríka.
Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET