Články

Súťaž Dráma 2012 po uzávierke.

Do 13. ročníka súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku prihlásili autori tento rok 33 divadelných hier. Súťaž vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska – Rádiom Devín.