Súťaž Dráma 2012 po uzávierke.

Do 13. ročníka súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku prihlásili autori tento rok 33 divadelných hier. Súťaž vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska – Rádiom Devín.

Do hodnotenia postúpilo 29 textov, štyri boli vylúčené pre porušenie štatútu súťaže. O textoch rozhoduje v priebehu mesiacov február až apríl päťčlenná porota v zložení:
Vladislava Fekete
, riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava, dramaturgička
Iva Klestilová
, dramaturgička Národného divadla Praha
Rastislav Ballek
, režisér
Viliam Klimáček
, dramatik a režisér
Andrea Dömeová
, dramaturgička.

Autor víťazného textu získa finančnú prémiu 1 000 €.

Jednu z cien udeľuje aj Slovenský rozhlas – rozhlasové naštudovanie textu v Rádiu Devín v roku 2013.

Texty finalistov súťaže vyjdú v zborníku Dráma.

Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov Trojboj sa uskutoční v máji  v rámci 9. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA.

Cieľom súťaže Dráma je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 603
Štatút spolu s podmienkami súťaže nájdete na https://www.theatre.sk/sk/aktivity/drama/DRaMA-2012/.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute