Festival Nová dráma/New Drama 2016: 12. ročník festivalu predstaví to najzaujímavejšie zo súčasnej drámy na Slovensku!

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2016. Na bratislavskom festivale divadla sa predstaví a o ceny zabojuje 9 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Festival Nová dráma/New Drama sa bude konať v dňoch 9. – 13. mája 2016 v bratislavských divadlách.

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2016 uzavrela výber inscenácií do súťažného programu. Náročnej úlohy sledovať, hodnotiť a vybrať to najzaujímavejšie zo súčasnej drámy na Slovensku sa tento rok zhostili teatrologičky a divadelné publicistky Katarína Cvečková, Zuzana Uličianska a divadelný dramaturg Marek Godovič. Rada vyberá každoročne z približne päťdesiatky inscenácií súčasných dramatických textov vo všetkých divadlách na Slovensku. Kritéria výberu určujú, že do výberu sa dostanú inscenácie, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2015 do 31. januára 2016. Text, z ktorého vychádzajú, nebol napísaný pred rokom 2000.

20150511_233

Inscenácie nominované do súťažného programu 12. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:

Činohra Slovenského národného divadla
Peter Pišťanek: RIVERS OF BABYLON
Adaptácia a réžia: Diego de Brea

Kultový román Petra Pišťanka o perverzných časoch, v ktorých žijeme. Absurdný, groteskný, ale aj krutý príbeh o obyčajnom kuričovi Ráczovi je modernou paródiou rozprávky, mystifikujúcim i ironickým svedectvom, najmä však krivým zrkadlom myslenia a pomerov porevolučnej spoločnosti 90. rokov 20. storočia.

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Andrej Kalinka: ZÁZRAKY PRE ALICU
Libreto a réžia: Andrej Kalinka

Autorský projekt inšpirovaný knihami Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov a Za zrkadlom a čo tam Alica našla. Inscenácii dominujú hudobná a výtvarná zložka, ktoré spolu s hereckými výkonmi vytvárajú poetický, zábavný a magický obraz o živote dievčaťa, ktoré sa bálo vykročiť zo svojho naprogramovaného, čierno-bieleho sveta.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Ewald Palmetshofer: HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ
Réžia: Svetozár Sprušanský a Braňo Holiček

Hamlet a Faust sú dva archetypy dnešnej mladej generácie, každý uzavretý vo vlastnom kruhu rodiny a priateľov, neschopný komunikovať, neschopný vzbúriť sa tomu, na čo ho osud predurčuje. V inscenácii sa strieda krutý realizmus s rytmizovanou recitáciou a spolu vytvárajú obrazový aj významový mnohohlas o súčasnosti.

Divadlo Aréna, Bratislava
David Jařab: OBEŤ
Text a réžia: David Jařab

Hra na pomedzí kriminálky, thrilleru a filozofickej eseje zobrazuje manipuláciu a zneužívanie moci. Krutej, provokatívnej inscenácii o manželskom trojuholníku, vražde a vyšetrovaní dominujú precízna réžia a herecké výkony.

Sláva Daubnerová: SOLO LAMENTOSO
Text a réžia: Sláva Daubnerová

Desaťročie trvajúci konflikt medzi obyvateľkou „spievajúceho domu“ v Štúrove so susedmi sa dočkal javiskového spracovania. Sólo ženy, ktorá si denne púšťala áriu Plácida Dominga, aby prehlušila štekot psa. Inscenácia na hranici pohybového a dokumentárneho divadla necháva rozhodnutie, kto bol vlastne v práve, na divákoch.

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava
Michal Vajdička a kol.: JAMA DERAVÁ
Réžia: Michal Vajdička

Inscenácia vychádza z reálnych štatistík, prieskumov verejnej mienky, sčítania ľudu a novinových článkov. V slede krátkych skečov hravo a s nadhľadom zobrazuje veľa mínusov a málo plusov politického a spoločenského života na Slovensku, problémy bežného človeka, občana tejto republiky.

Mestské divadlo Žilina
Silvia Vollmannová: JASNÉ, V POHODE
Text a réžia: Silvia Vollmannová

Tragikomická výpoveď mladých ľudí rýchlej a zdanlivo povrchnej generácie, stratenej niekde medzi vysokou školou a tridsiatkou. Štvorica kamarátov hľadá uplatnenie v profesii aj v súkromí a napriek problémom, ktoré spolu prekonávajú, je ich vzájomné priateľstvo stále pevné.

Divadlo SkRAT, Bratislava
SkRAT: EXTRAKTY A NÁHRADY
Autori a účinkujúci: Inge Hrubaničová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vlado Zboroň

Hľadanie lásky, neschopnosť komunikovať či nadviazať vzťah, životné priority, to všetko sú témy, ktoré so sebe vlastným humorom a iróniou prezentujú herci divadla SkRAT, ktorí sa smejú a hanbia za seba zároveň.

Tomáš Procházka, Peter Tilajčík: KAFKA: DREAMING
Autori a účinkujúci: Tomáš Procházka, Peter Tilajčík

Úprimná spoveď dvoch mladých mužov o vzťahu k otcovi je inšpirovaná dielom Franza Kafku, najmä jeho Listom otcovi. Divadlo na hranici výtvarnej inštalácie nedáva odpovede, ale núti premýšľať.

Zdivadelnenie každodennosti

Divadlo urobilo za posledné obdobie niečo až neuveriteľné – dosiahlo vrchol svojho formálneho uvedomenia, pritom si stále plní funkciu, pre ktorú sa v starovekom Grécku zrodilo – byť miestom, kde sa spoločnosť díva sama na seba a reflektuje vývoj, ktorým prechádza,“ poznamenala Dea Loher, patrónka minuloročného festivalu Nová dráma/New Drama, v rámci svojho otváracieho prejavu.

Riaditeľka festivalu Vladislava Fekete zdôraznila, že „jednou z dôležitých úloh súčasnej drámy a divadla je reflektovať ľudské životy a rozprávať príbehy, ktorými ľudia v súčasnosti žijú. Festival Nová dráma/New Drama ponúka divákovi aktuálne témy, vyostrený pohľad na realitu a zároveň je to aj prehľad nových tendencií v našich divadlách.

Tvorca divadelnej reality = patrón novej drámy a divadla

Koncept výrazného hosťa festivalu Nová dráma/New Drama, patróna/patrónky festivalu, úspešne odštartovala nemecká dramatička Dea Loher. Reprezentatívnej roly v poradí dvanásteho ročníka sa ujala ďalšia významná osobnosť súčasnej drámy. Pozvanie na májový festival prijal ruský dramatik Ivan Vyrypajev, ktorý počas festivalu povedie masterclass pre divadelníkov. Okrem toho osobne uvedie do života zbierku svojich hier, ktoré vydáva Divadelný ústav.

„Ivan Vyrypajev rozhodne nie je radový dramatik, ktorého dielo by malo zapadnúť prachom. Už dnes o ňom môžeme hovoriť ako o reformátorovi divadelného umenia, ktorý anticipoval mnohé experimenty na poli divadelných realít a divadelnej ilúzie, ktorý posúva hranice divadla a života a každou jednou hrou dokáže znova a znova prekvapiť. (…) Najdôležitejšie je pre Vyrypajeva slovo a divadlo sa pre neho stáva médiom, prostriedkom na priame tlmočenie slov a konfrontáciu diváka zoči-voči. Divadlo teda pre neho nie je autonómny svet, ale skutočný, priamy dialóg s divákom tu a teraz.“

Tatiana Brederová: Nová nedivadelnosť ako krok k obrode divadelného jazyka

O festivale Nová dráma/New Drama 2016

Dvanásty ročník festivalu sa uskutoční od 9. do 13. mája 2016 v Bratislave. Organizuje ho Divadelný ústav.

Festival Nová dráma/New Drama 2016 je súťažnou prehliadkou. Inscenácie sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. O hlavnej cene Grand Prix Nová dráma/New Drama za najlepšiu inscenáciu rozhodne medzinárodná porota. Študenti teatrológie udelia Cenu študentskej poroty. Diváci dostanú príležitosť po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o Cene bratislavského diváka.

Okrem súťažnej prehliadky inscenácií nebude chýbať ani sprievodný program. Festivalový týždeň prinesie scénické čítania, prezentácie knižných publikácií, diskusie či filmové projekcie.

Festival úspešne pokračuje aj v prezentácii zahraničného divadla. Sekcia Focus 2016 zaostrí na divadlo a drámu Bosny a Hercegoviny.

Čerstvé informácie budeme pravidelne zverejňovať na www.novadrama.sk
Oplatí sa sledovať nás na facebooku – www.facebook.com/NovaDramaFestival

Zdroj: Festival Nová dráma/New Drama