Články

Súťaž Dráma 2013 po uzávierke.

Do 14. ročníka súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenej Divadelným ústavom v Bratislave prihlásili autori 30 divadelných hier. Do súťaže bolo prijatých 27 textov, 3 boli vyradené pre nesplnenie podmienok súťaže.