Súťaž Dráma 2013 po uzávierke.

Do 14. ročníka súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenej Divadelným ústavom v Bratislave prihlásili autori 30 divadelných hier. Do súťaže bolo prijatých 27 textov, 3 boli vyradené pre nesplnenie podmienok súťaže.

22 prijatých textov bolo napísaných v slovenskom a 5 textov v českom jazyku.

V priebehu mesiacov február – apríl bude o textoch rozhodovať päťčlenná porota v zložení:
Viliam Klimáček (dramatik a režisér)
Andrea Dömeová (dramaturgička Divadla Astorka Korzo´90)
Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava, dramaturgička)
Miriam Kičiňová (dramaturgička Činohry Slovenského národného divadla)
Zuzana Palenčíková (dramaturgička Mestského divadla Žilina)

Autor víťazného textu získa finančnú prémiu 1 000 €.

Novinkou tohto ročníka je, že okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena Činohry Slovenského národného divadla ako spoluorganizátora súťaže, v podobe naštudovania vybranej hry formou inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Rozhlas a televízia Slovenska  – Rádio Devín udelí Cenu RTVS – rozhlasové naštudovanie textu v Rádiu Devín v roku 2014.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma.

Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov Trojboj sa uskutoční v máji v rámci 10. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2014.

Organizátormi súťaže Dráma je Divadelný ústav Bratislava a Činohra Slovenského národného divadla.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute