SKLO

Vokálna skupina SKLO je prvým a capella zoskúpením na Slovensku.Repertoár je typický svojou žánrovou romanitosťou ako aj hudobnými úpravami ukážok slovenskej a európskej vokálnej tvorby.