Znovuzrodenie Hardstyle.cz!

Zdravíme čtenáře webu Gregi.net. Již delší dobu jsme se zájmem z prvních řad sledovali dìní i vývoj české taneční scény a na základì toho usilovnì pracovali, abychom Vám dnes, s radostí, mohli oznámit, že legenda z dávných dob, Hardstyle.cz, opìt ožila.

Myslíme, že hned z úvodu by nemìl být vynechán dík DJi Agentovi a agenturám United Music s Art of Dance. Bez nich bychom v onìch řadách nejspíš mlčky sedìli o nìco déle.

Hardstyle. Co k tomuto slovu, respektive žánru říct. Dva kořeny, jeden nizozemnský, druhý italský. Počet úderù za minutu standartnì od 130 do 155. Čistì náhodná podobnost s jinými žánry neexistuje. Jedná se o přibližnì jednu dekádu starý styl, který je ve skutečnosti stále vysokou rychlostí rozvíjející se smìsice mnoha žánrù, oscilující mezi Trance a Hardcore s nìkolika navzájem velmi odlišnými proudy. Ale zpìt k aktuálním informacím.

hardstyle.cz

Nìkteří z Vás si možná vzpomenou na počáteční éru tohoto webu. Pokud jste patřili mezi jeho návštìvníky, určitì Vás potìší, že v naší redakci najdete část bývalého redakčního týmu. Pro Ty, kteří žijí sociálními sítìmi, máme hned nìkolik dobrých zpráv. Do webu jsme přímo a pomìrnì nenápadnì integrovali Twitter, tudíž aktuality o dìní na Hardstyle scénì mùžete získávat i cestou Tweetù (@hardstylecz). Mimo to nás naleznete i na Youtube (officialhardstylecz), z nìhož jsme se pokusili, jak se říká, vyždímat maximum. Díky tomu mohou naši návštìvníci rychlou a velmi jednoduchou cestou získávat aktuální mediální obsah. Samozřejmì nechybí ani komunitní Facebook skupina, či Fórum na samotném webu.

Žádným překvapením určitì není přítomnost Booking sekce, která nyní čítá desítku DJs. Od tìch nejznámìjších tváří z České i Slovenské republiky, po úplnì nové. Novinkou však určitì bude sekce, svým názvem leccos vypovídající, – Wiki. Vedle překladù biografií umìlcù, hlubších informacích o eventech a agenturách se na tomto místì budou vyskytovat i položky jiného typu. Započali jsme spolupráci se serverem Lololyrics, což znamená jediné – texty k vašim oblíbeným trackùm jak v českém, tak i pùvodním jazyce.

Vraťme se však ještì na chvíli k redakčnímu týmu. Nalezneme v nìm jedince rùzných zamìření, od vìrných Hardstyle fanouškù, přes DJe, promotéry, redaktory tištìných médií, po producenty. Ti všichni se na Vás na Hardstyle.cz tìší a budou se snažim podávat informace v té nejlepší a nejpříjemnìjší formì.

Opomenutí hodná není ani informace, že od dnešního dne nás mùžete sledovat i formou iTunes Podcastu, kde se pravidelnì budou objevovat sety místních i zahraničních DJù. Jako první na Vás čeká set od človìka, který se na Hardstyle.cz podílel obrovskou mìrou – Raweez.

A na závìr už jen pár vzkazù od našich přátel:

Torben z Twilight Forces: “Last year I had the honour to be in the Czech Republic on Pleasure Island and I just loved the people there! Will never forget this very experience! I Wish all the best for Hardstyle.cz!”

Anagenetic wish u all the best: “Hope the website will be a great succes and wish you all the best with it!“

Rik van Dam aka Geck-o: “I wish the Hardstyle.cz community all the best, it’s awesome to see wordwide communities rise. Keep it up Czechies, hope to see you at a party sometime! Rik”

Víc snad už není třeba sdìlovat, nechme promluvit samotné Hardstyle.cz.

Zdroj: Hardstyle.cz
Publikoval: Redakcia GREGI.NET