Víno a architektúra v strednej Európe – „Víno je kultúra, nie alkohol.“

Víno a architektúra sú dva fenomény, ktoré sú existenčne previazané od svojho vzniku v začiatkoch civilizácie. Tak, ako sa menila spoločnosť, sa postupne vyvíjali typy stavieb a ich architektúra.

Najprv to boli rôzne podzemné priestory a pivnice, neskôr sa nad pivnicami stavali hrady, domy, paláce, či château, kde sa už víno aj konzumovalo. Château, hlavne v oblasti Bordeaux, rozvinuli vrcholnú vinársku kultúru a stali sa archetypmi, na ktoré nadviazali moderné súčasné vinárstva. Tento dôležitý krok vo vývoji architektúry vinárstiev prebiehal hlavne od 19. storočia, keď sa víno stávalo významným artiklom svetového obchodu.

Vo väčšine európskych krajín sa k inovovaniu vinárstiev pristúpilo až po roku 1980.
Zo začiatku to boli hlavne funkčné adaptácie bez významnejšieho architektonického výrazu. Až postupne začali vznikať vinárstva novej generácie a na ich realizáciu vinári začali angažovať významné architektonické osobnosti, pričom architektúra vinárstva sa stala významným prvkom corporate identity celej vinárskej firmy.

Architektura-a-vino-ve-steedni-Evrope_pohled-do-salu_foto-(c)-A-&-I-Photography

Koncom 90. rokov sa zmena koncepcie v pestovaní, výrobe i marketingu vína dotkla aj krajín v strednej Európe. Hranice nášho stredoeurópskeho vinárskeho regiónu sa na juh zhruba zhodujú s hranicami Rakúsko-uhorskej monarchie, kam po stáročia patrilo aj Južné Tirolsko. Jadrom sa stalo Rakúsko, na juhu sa vinársky región dotýka Slovinska. Na východe sem patrí Maďarsko a na severe Slovensko a Čechy. Medzinárodná putovná výstava Víno a architektúra v strednej Európe prezentuje fenomén rozvoja súčasných vinárstiev  v tomto regióne. Vo vzťahu k súčasnej architektúre predstaví najzaujímavejšie vinárstva, ktoré spĺňajú kritériá nevšednej a inšpiratívnej architektúry podľa súčasných trendov.

Postaviť atraktívne vinárstvo patrí v súčasnosti k prestížnym zákazkám svetových architektov. Dôležitými míľnikmi v architektúre vína bolo kalifornské dielo Clos Pegase architektov Michaela Graveas, Domina Wineryho a Herzoga de Meuron v Napa Valley.
V Rakúsku je vzorovým príkladom vinárske centrum Loisium od Steva Holla či popredné dizajnové vinárstvo Hillinger. Najväčší rozmach vo výstavbe nových vinárstiev v súčasnosti zaznamenáva predovšetkým Rakúsko, ale tento trend sa začína objavovať aj v Českej republike i ostatných vinárskych lokalitách Strednej Európy. Vybrané vinárstva sú jedinečné ako vo svojej vinárskej produkcii, tak aj v architektonickom stvárnení výrobných prevádzok.

Prezentácia súčasného trendu zážitkovej architektúry sa stáva dôležitým nástrojom rozvoja
a prezentácií tradičných vinárskych oblastí stredoeurópskeho regiónu. Ťažiskom konceptu výstavy je predstaviť spojenie nových, ale aj tradičných výrobných postupov s modernou architektúrou a dizajnom, čo sa prejavuje nielen na dizajne interiérov, ale napríklad aj na grafike etikiet. Takisto je kladený osobitý dôraz aj na charakteristiku jednotlivých vinárskych regiónov, typických odrôd, ale aj výsledných produktov vrátane popisu výroby a zrenia vína, ktoré je spracovávané či už tradičnými spôsobmi (napr. zrenie v barikových sudoch), ale aj najmodernejšími technologickými postupmi a zariadeniami.

Výstava prezentuje 38 vinárstiev či vinárskych centier zo 7 štátov. Jednotlivé vinárske prevádzky a vinárske centrá sú predstavené svojimi fotografiami, pôdorysmi a plánmi
na samostatných fotostenách, ktoré znázorňujú lokáciu vinárstva. V rámci expozície sú nainštalované ku každému prezentovanému vinárstvu aj vinársky sud s tabletom, na ktorom je nahrané video o samotnom vinárstve a ukážky produkcie vína. Dekoračnou súčasťou výstavy sú aj vínové fľaše nainštalované nad sudmi s prezentáciami.

 

Víno a architektúra v strednej Európe
Výstava  # 23.4.-18.5.2014
pondelok – piatok 10.00-18.00
sobota – nedeľa 13.00-18.00
design factory, Bottova 2, Bratislava, www.designfactory.sk

Vernisáž  # 23.4.2014
17.00 – krátka tlačová beseda
17.30 – prednášky o víne, architektúre a kultúre
Dan Merta, kurátor výstavy (CZ)
Ján M. Bahna, predseda SAS (SK)
Oliver Gerner, gerner˚gerner plus architects (AT)
19.00 – otvorenie výstavy
19.30 – koncert Lotz Trio a ochutnávky z vystavovaných vinárstiev

* vstupné: dospelí – korok z vína, deti – zdarma na všetky sprievodné akcie a výstavu

Zdroj: design factory