Tri kvalitné skupiny potešia na prvého mája v Chapeau Rouge priaznivcom post-hardcore!

První májový večer letos nabízí hudebním fanouškùm strávit ho trochu netradičnì – poté, co se políbí pod rozkvetlou třešní, mohou si přijít dát hned se setmìním reprízu na intimní koncert do sklepních prostor domu na pražském Starém mìstì, ve kterém se nachází již více jak patnáct let oblíbený bar (a po dobu necelých 5 let i hudební klub) Chapeau Rouge.

Zbystřit pozornost by mìli zejména ti, kdo mají v oblibì experimentánìjší pojetí post-hardcore…tj. příznivci například Saosin, Dance Gavin Dance, Chiodos, Devil Sold His Soul, Circa Survive, The Fall Of Troy, The Mars Volta, Coheed & Cambria, Sights And Sounds, Hands Like Houses, Heights, Broadway, Pierce The Veil, Sleeping With Sirens, Of Machines či pozdních Architects. V Chapeau Rouge totiž vystoupí tři hudební soubory – každý z trochu jiné části svìta – které se všemi jmenovanými interprety sdílí žánrovou spříznìnost.

CLOSURE IN MOSCOW možná nebudou pro všechny návštìvníky tím hlavním hřebem večera, nicménì uvádíme je jako první, neboť pocházejí jednoznačnì z nejvìtší dálky – až z australského Melbourne. Vznikli v roce 2006 a jejich kvality dokazuje i to, že jim zabralo až neuvìřitelnì krátkou dobu zaujmout hudební posluchače na ostatních kontinentech. Pokud máme být konkrétnìjší, v USA podepsali už koncem roku 2008 kontrakt s legendárním post-HC labelem Equal Vision Records a záhy u nìj vydali album „First Temple“. Na jeho následovníku v současné dobì Closure In Moscow, patřící v Austrálii k nejuznávanìjším progresivnì-rockovým kapelám, podle vlastních slov usilovnì pracují.

CIM

Pro nemálo příchozích budou hlavním lákadlem britští THE ELIJAH, kteří svým ambientním a atmosferickým post-hardcorem zaujali v Praze bìhem posledního roku a pùl již dvakrát, a to v klubech 007 a Futurum. Tato sympatická pìtice opìt přiveze strhující „křehce hlučnou“ smìs hudebních kompozicí převážnì delší stopáže, kterými jistojistì strhne i pozornost publika v Chapeau Rouge, a jeho majoritní část si magicky podmaní.

Třetím účastníkem večera bude pražský soubor MARINA, který i přes mládí svých členù překvapuje pomìrnì vyzrálým hudebním projevem, výraznì inspirovaným nejmodernìjší post-hardcoreovou tvorbou. Kapela na sebe díky stylové rozmanitosti, a nespornì i určité imagi a kontroverzi, dokáže přesvìdčivì poutat pozornost, z níž vyplývají i početné zástupy příznivcù.

Na koncert zve pořadatelský kolektiv Conspiracy, začátek je naplánován ve 20. hodinu, vstupné v hodnotì 250,- CZK zakoupíte u vstupu.

Chapau

Zdroj: Conspiracy,s.r.o
Publikoval: Redakcia GREGI.NET