The New Dictionary of Old Ideas rozebírá fenomén střední Evropy.

Střední Evropa – utopie, fakt nebo myšlenkový koncept? The New Dictionary of Old Ideas zkoumá tento fenomén prostřednictvím aktuálních politických témat, historických a geografických faktů a děl vizuální kultury. Umělci z Gruzie, Polska, Španělska a ČR tentokrát obsadí jak Galerii MeetFactory, tak Galerii Kostka až do 27. března.

Rezidenční projekt The New Dictionary of Old Ideas

Výstava The New Dictionary of Old Ideas vychází ze stejnojmenného projektu rezidenčního programu MeetFactory, pod kterým jsou podepsaní kurátoři Lucia Kvočáková a Piotr Sikora. Cílem bylo vytvořit síť mezi kulturními centry zemí střední Evropy a skrze politická témata, vizuální kulturu, umění a dějiny daného regionu prozkoumat tento často používaný termín. Jedním z výstupů tohoto tříletého projektu je i výstava v Galerii MeetFactory a Galerii Kostka, na které
s kurátory spolupracují kurátoři Data Chigholashvili a Alba Folgado.

Definice střední Evropy – koncept výstavy

„Střední Evropu lze vnímat jako myšlenku, metaforu spojení domnělého západu a východu,“ představují kurátoři hlavní vizi výstavy. „Tento kontakt by však neměl být spatřován jako absolutně platný, ale ve vztahu se specifiky jednotlivých kontextů. Je také třeba vzít v potaz historické a globální procesy či stávající spojnice mezi geografickými místy a idejemi, protože právě ty do velké míry přispívají k utváření názorů a přesvědčení, která se s tímto konceptem pojí.“

Výstava o regionu střední Evropy přemýšlí nejen jako o fyzickém místě. Definují jí také sociopolitické, ekonomické a kulturní faktory, které často vyvolávají spory vytvářející dichotomické protiklady (například centrum vs. periferie). Jednotlivá díla reflektují vnímání světa jako něčeho blízkého i vzdáleného, a možnosti (pře)definování tohoto vnímání prostřednictvím pohybu, času nebo různých dogmat. Produkce dominantních obrazů a narativů v Evropě legitimizovala nové formy pronásledování menšin a neprivilegovaných skupin, a to jak v rámci jejího území, tak i za jejími hranicemi.

Vystavující umělci a umělkyně

Na výstavě představí svou tvorbu devět umělců, bývalí rezidenti MeetFactory – Erick Beltrán (Mexiko/Španělsko), Verónica Lahitte (Argentina/Španělsko), Elena Lavellés (Španělsko), Irmina Rusicka (Polsko), Katharina Stadler (Rakousko/Gruzie), Sandro Sulaberidze a Nino Zirakashvili (Gruzie). Zastoupení umělců ze zemí mimo střední Evropu je podstatným bodem výstavy, které dává další rozměr – přináší pohled na region z vnějšku, ze zemí, které do střední Evropy nespadají. Domácí pohled pak přinášejí Adéla Součková a Jiří Žák.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 20. 2. v 19:00.

The New Dictionary of Old Ideas
21. 2.–27. 3. 2020
umělci:
Erick Beltrán, Verónica Lahitte, Elena Lavellés, Irmina Rusicka, Adéla Součková, Katharina Stadler, Sandro Sulaberidze, Nino Zirakashvili, Jiří Žák
kurátoři:
Data Chigholashvili a Alba Folgado
autoři projektu:
Lucia Kvočáková a Piotr Sikora

Zdroj: MeetFactory