Tekutý čas: 20.rokov Ateliéru kov a šperk VŠVU!

Výstava si pripomenieme 20 rokov existencie Ateliéru kov a šperk, ktorý založil a v rokoch 1991 – 1995 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave výtvarník Anton Cepka.

Jeho nástupcom sa v nasledujúcom roku stal Karol Weisslechner. Základným princípom jeho koncepcie je intelektuálne uchopenie témy a syntéza umenia a umeleckého remesla. Koncepcia výstavy bude postavená na prezentácii výberu z tvorby absolventov Ateliéru formou vizualizácie ako fiktívneho depozitu, v ktorom sú prezentované výtvarné diela zo všetkých sfér a mierok.

Výstavný priestor bude koncipovaný, ako priestor, ktorý žije hravou poetikou, jeho súčasťou bude priemyselný regál, imitujúci depozit bielej farby. Súčasťou výstavy bude aj prezentácia obrazového materiálu, zo života ateliéru – kremnických workshopov, filmov a fotografií z jeho dejín a súčasnosti, inštalovaných hravo a voľne na stene.

Prezentované budú aj práce zakladateľa ateliéru docenta Antona Cepku, jeho súčasného vedúceho a celého tímu pedagógov, ktorí pracovali, či pracujú so študentmi ateliéru. Samostatný priestor dostávajú aj študenti najvyššieho doktorandského stupňa štúdia. Výstava chce sprostredkovať komplexný obraz vývoja a súčasnosti ateliéru S+M+L_XL -KOV A ŠPERK.

Zdroj: VŠVU