SPOLOČNOSŤ AVON POMÁHA NAJZRANITEĽNEJŠÍM.

AVON Slovensko a AVON Česká republika venujú 3,5 tony sprchovacích gélov a tekutých mydiel ako reakciu na COVID-19 onkologickým pacientom, seniorom a kuriérom.

AVON Cosmetics je  spoločensky zodpovedná firma, ktorá  sa  dlhodobo angažuje v  zlepšovaní prostredia  a podmienok žien a ichrodín, či už formou boja za zdravé prsia alebo bojom proti domácemu násiliu. Vzhľadom na aktuálne dianie sa rozhodla reagovať na momentálnu situáciu pandémie a zvýšenú potrebu dodržiavania hygienických zásad, a to práve pomocou pre najzraniteľnejšiu skupinu ľudí –seniorov a onkologických pacientov, ktorí sú v súčasnej dobe najviac ohrození prípadnou nákazou vírusom. AVON Česká republika a AVONSlovensko venujú 3,5 tony sprchovacích gélov a tekutých mydiel nasledujúcim inštitúciám: Liga proti rakovine a Úsměv seniorům. Vneposlednom rade myslí AVON aj na svojho obchodného partnera – kuriérsku službu In-Time, ktorá v týchto neľahkých dňoch naďalejposkytuje svoje služby za dodržiavania prísnych hygienických opatrení a stará sa tak aj o zákazníkov AVONu. „Nesmierne si vážime všetkých, ktorí v dnešnej dobe pomáhajú a darovať naše výrobky bolo pre nás automatickou voľbou. Pridávame sa tak s našou vlnousviežosti a okrem hygieny tak snáď prinesieme aj trochu radosti, rovnako ako to už dlhé roky robia naše výrobky a katalógy,“ povedala Alena Pytlíčková, PR manažérka AVON Cosmetics.

Liga proti rakovine je občianske združenie, pôsobiace na Slovensku 30 rokov. Jeho primárnym cieľom je pomoc onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Materiálnu podporu v podobe sprchovacích gélov a tekutých mydiel značky Senses od AVONu použije ako materiálnu podporu pre návštevníkov Centier pomoci LPR, pre onkologické oddelenia nemocníc, hospice a pobočky LPR združujúce pacientov.

S Ligou proti rakovine spolupracuje firma AVON v rámci projektu AVON za zdravé prsia a prostredníctvom rôznych iniciatív podporuje ichprojekty. Snahu pomôcť v tejto dobe ocenila aj výkonná riaditeľka Eva Kováčová: „Je nám cťou a potešením, že spoločnosť AVON patrí knašim tradičným dlhoročným partnerom. Naša spolupráca prináša úžitok nielen onkologickým pacientom, ale v rámci osvety o prevencii i širokej verejnosti. V aktuálnej situácii úprimne ďakujeme, že prostredníctvom ich produktov môžeme v týchto náročných dňoch ponúknuť cennú hodnotu – pocit, že niekto na vás myslí a pomôže čo i len drobnosťou. Tento pocit je dnes neoceniteľný… Ďakujeme.

Úsměv seniorům je český nadačný fond, ktorého poslaním a účelom je materiálna a finančná pomoc seniorom vo veku nad 65 rokov, ktorí žijú vo vlastnom či prenajatom bývaní, sú umiestnení v domovoch pre seniorov, domovoch sociálnych služieb, LDN a iných liečebných zriadeniach. Aj tomuto fondu AVON odkrojil veľkú časť príspevku v podobe sprchovacích mydiel a gélov.

Práve seniori sú počas prebiehajúcej pandémie najzraniteľnejší a  najnáchylnejší, a  preto je ich bezpečie a maximálna hygiena prioritou číslo jeden. Preto im chce AVON pomôcť a podporiť ich. Predsedníčka správnej rady a zakladateľka nadačného fondu Úsměv Seniorům Bára Boháčková víta každú pomoc a z daru bola viac ako nadšená: „Vzhľadom na súčasnú situáciu spoločne s dobrovoľníkmišijeme rúška a práve dnes sme bezmála 200 kusov rozdali do domov pre seniorov a ďalšie chystáme. Budeme veľmi radi, keď budeme môcť babičkám a dedkom poskytnúť vaše výrobky! Veľmi si takúto podporu vážime, obzvlášť teraz!“

Táto pomoc, rovnako ako bezproblémové doručovanie zásielok, by však nebolo možné bez podpory obchodného partnera, kuriérskej spoločnosti In-time a ich partnera na Slovensku. AVON obdaruje, a tak poďakuje českým a slovenských kuriérom, ktorí sa v tejto neľahkejdobe starajú, aby boli zákazníci v maximálnom bezpečí a v spojení vďaka perfektnému doručeniu zásielok. Časť sprchovacích gélov a mydiel poputuje ku viac ako 900 českým    a slovenským kuriérom. In-time v dobe karantény ponúka aj novú službu bezkontaktného doručeniaobjednávky na vami vybrané miesto. Na tomto mieste vám kuriér zanechá balíček bez toho, aby ste sa s ním museli stretnúť. Zásielku vámna mieste odfotí, ako dôkaz o odovzdaní. Spoločnosť tak eliminuje kontakt ľudí, v záujme bezpečnosti všetkých.

Pomoc AVONu ocenil aj šéf slovenskej pobočky kuriérskej spoločnosti Ján Ťurek: „AVON si ako jedna z mála spoločností uvedomuje, žeokrem lekárov, hasičov či predavačov sú to aj kuriéri, ktorí sú v tzv. prvej línii. Denno- denne navštívia stovky domácností, aby zákazníkom doručili ich zásielky. V čase tejto pandémie sú vystavení vyššiemu riziku ako ostatné povolania. AVONu tak ďakujeme dvakrát. Za tekutémydlá a gély, ale aj za to, že práve kuriérov identifikovali ako rizikové povolanie a rozhodli sa nám pomôcť.“

V AVONe veria, že práve prebiehajúca situácia sa dá zvládnuť len vďaka vzájomnej spolupráci a predovšetkým pomoci, solidarite aohľaduplnosti nás všetkých. Tak ako nezabúdame dodržiavať hygienické zásady, nezabúdajme ani na pomoc pre tých, ktorí sú zraniteľnejší akomy. Veríme, že SPOLU sme silnejší.

Všetky hygienické výrobky (nielen darovanú kolekciu AVON SENSES – Lagoon) nájdete na www.avon.sk.

Zdroj: TS