Sázavast Dance Hall Warm-up: Dôležité upozornenie!

Magistrát hl.m. Prahy s okamžitou platností stanovil zákaz veškeré hudební veřejné produkce pod otevřeným nebem na území metropole po 22. hodinì s hrozbou vypovìzení nájemní smlouvy o kotvení a finančního postihu do výše 1.000.000 Kč. Sobotní parník s taneční warm-up party, tak vyplouvá tradičnì ve 20:30, hudební produkce však končí už ve 22:00.

Z tohoto dùvodu jsme byli nuceni odvolat 2 DJe – Athro a Koláč Deejay. O set dlouhý hodinu a pùl se tak podìlí Mikael van Dikeen, Jerry Deejay a Époque Noir. After party v pražském P.M. Clubu zùstává nezmìnìná, o hudební produkci se postarají DJs P.M. Clubu (Trojická 10, Praha 2). Pùvodní vstupné 100 Kč pak bude poníženo. Dìkujeme za pochopení a magistrátu za další zábranu v pořádání parties pro lidi, kteří se chtìjí bavit.

Více na www.sazavafest.cz

Sazavafest 2012


Zdroj: Sázava
Publikoval: Redakcia GREGI.NET