Prvá Slovenská tanečná platforma: Tanec zblízka.

Štyri organizácie pôsobiace v oblasti súčasného tanca na Slovensku – Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Nu Dance Fest a Divadelný ústav sa spojili a organizujú historicky prvú prezentáciu slovenského súčasného tanca – SLOVENSKÚ TANEČNÚ PLATFORMU, ktorá vzniká ako bienále a uskutoční sa od 26. do 28. mája online.

Prvé vydanie SLOVENSKEJ TANEČNEJ PLATFORMY – festivalu showcaseového typu, sa malo pôvodne konať od 26. do 29. novembra 2020 a malo nadväzovať na Festival súčasného tanca Bratislava v pohybe. Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, ktoré vstúpili do platnosti počas októbra sa organizátori rozhodli podujatie presunúť na jar 2021. Napriek pôvodne plánovanej verzii, kedy malo podujatie prebiehať vo viacerých divadelných priestoroch a za prítomnosti zahraničných profesionálov z oblasti tanca, sa nakoniec kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii uskutoční online.

Z 53 prihlásených diel slovenských tvorcov vybrala dramaturgická rada do hlavného programu 11. O tom, kto dostane možnosť predstaviť sa zahraničným promotérom a slovenskému publiku rozhodovali – Miroslava Kovářová,umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe, Monika Čertezni, tanečnica a vedecká pracovníčka Divadelného ústavu, Honza Malík, dramaturg festivalu Nu Dance Fest, tanečník a producent z Českej republiky, Zuzana Hájková,choreografka a umelecká riaditeľka Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici a Katarína K. Cvečková, divadelná a tanečná kritička.Účasť na Platforme je možnosťou predstaviť sa pred profesionálnym publikom, ktoré rozhoduje o pozvaní inscenácie na zahraničné i domáce festivaly a tiež možnosťou nadviazať medzinárodné spolupráce pre potreby budúcich rezidencií a koprodukcií. Model prehliadky je v zahraničí zaužívaným spôsobom ako diskutovať o aktuálnej domácej tvorbe a zviditeľniť a etablovať ju na medzinárodnej úrovni.       

Platforma prostredníctvom streamov predstaví rôznorodosť prístupov umelcov – koncepčnú a generačnú pestrosť od choreografov a choreografiek už etablovaných v zahraničí po komorné diela mladších tvorcov pôsobiacich na Slovensku projektovo. Okrem hlavného programu počas troch dní ponúkne aj sprievodné podujatia: rozhovory s tvorcami predstavení a panelovú diskusiu, ktoré predstavia slovenskú súčasnú tanečnú scénu. Streamované záznamy predstavení budú sprístupnené aj pre verejnosť – diváci si budú môcť zakúpiť vstupenky priamo na webovej stránke podujatia.

Inscenácie vybraté do programu SLOVENSKEJ TANEČNEJ PLATFORMY 2021 budú prezentované na stránke www.danceplatform.sk.

Ambíciou organizácií pôsobiacich v oblasti súčasného tanca na Slovensku – Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Nu Dance Fest a Divadelný ústav – je budovanie SLOVENSKEJ TANEČNEJ PLATFORMY ako pravidelného bienále, konajúceho sa každý druhý rok ako oslavu tanca a živelnej a dynamickej umeleckej scény.

Slovenskú tanečnú platformu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Projekt vznikol s podporou Nadácie mesta Bratislavy.
Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Vybrané diela 

Milan Tomášik: Pokrm / Repast
Choreografia: Milan Tomášik
Réžia / dramaturgia / hudobný dizajn: Jakub Mudrák
Pohybová spolupráca / performeri: Sabina Bočková, Lukáš Homola, Jakub Mudrák, Veronika Tőkőly
Kostýmy: Veronika Vartíková
Svetelný dizajn: Martin Hamouz
Produkcia: tri4 o.z.
Koprodukcia: Plesni Teater Ljubljana
Produkčná spolupráca: Alexandra Mireková, Lukáš Homola

Na začiatku divadelno-tanečného diela stojí slovo „pokrm“. Zdanlivo archaický výraz vypovedá o duchovnom pokrme v kontraste s tým pozemským, prirodzene potrebným. Autorská výpoveď o našej každodennosti, o súžití, neustálom pohybe myšlienok a o nepredvídateľných emóciách.

Divadlo Štúdio Tanca: 3×20 Ženy / 3×20 Women
Choreografia: Martina Hajdyla Lacová (SQUAT), Lívia Méndez Marín Balážová (ČIN), Zuna Vesan Kozánková (SPACES)
Performeri: Laura Carolina Garcia, Tibor Trulik, Jason Yap, Julie Charalambidou, Bartosz Przybylski, Michaela Mirtová
Idea projektu: Zuzana Ďuricová Hájková
Dramaturgia: Jakub Mudrák
Kostýmy: Larisa Gombárová
Svetelný dizajn: Ján Čief
Produkcia: Divadlo Štúdio tanca

Projekt 3×20 má výrazne súčasný inscenačný tvar, postavený na energii a výpovedi troch zaujímavých umeleckých individualít počas jedného večera. Trikrát rôznou (ženskou) optikou sa pozerá na pálčivé témy dneška, vychádza z rôznych zázemí, túžob i odkazov: pohybová (ne)schopnosť vs. sakrálnosť pohybu starého sveta (Squat), davová paralýza v časoch politicko-mafiánskej utópie (Čin), hľadanie súznenia mikro a makro kozmu vo vnútri ľudskej bytosti (Spaces). Divákov sprevádzajú silné emócie, výrazná dávka profesionálneho súčasného tanca a pestrá estetika.

Soňa Kúdeľová: Autocorrect
Koncept / choreografia: Soňa Kúdeľová
Performer: Soňa Kúdeľová
Dramaturgia: Ivo Dobrovodský
Kostým: freier
Hudba: Dominik Novák
Vizuálny koncept: Juraj Mydla, Martin Toldy
Produkcia: Projekt Batyskaf

Autocorrect je autorské tanečné sólo inšpirované algoritmom automatickej opravy textu ako aj následkami jeho používania a fungovania v každodennom živote. V hre multitasking-u, kde je autocorrect nástrojom identity, sledujeme nekontrolované a naopak zasa kontrolované telo performerky na hranici medzi procesom tvorby a každodenným životom. „What is world, baby don’t hurt me?! (autocorrect.) Sedím pohodlne na zemi (podľa potreby prirodzene mením polohy) a šúpem pomelo.“ Autocorrect je voľným pokračovaním autorkinho predošlého sóla Autopilot.     

Divadlo Štúdio tanca: Muž bez vlastností / The Man Without Qualities
Koncept / réžia / hudba: Jozef Vlk
Choreografia: Stanislava Vlčeková
Performeri: Laura Carolina Garcia, Tibor Trulik, Jason Yap, Julie Charalambidou, Bartosz Przybylski, Michaela Mirtová
Scéna: Ján Ptačin
Kostýmy / masky: Andrea Pojezdálová
Svetelný dizajn: Ján Čief
Produkcia: Divadlo Štúdio tanca

Muž bez vlastností je ironicko-deziluzívna panoráma modernej spoločnosti a jej myslenia. Inscenácia je inšpirovaná rovnomenným románom rakúskeho spisovateľa Roberta Musila, ktorý je považovaný za jedno z kľúčových literárnych diel minulého storočia. Pre román je charakteristická irónia a sarkazmus, mieša sa v ňom pohŕdanie s obdivom a nostalgiou po niečom, čo sa končí, keď niečo nové začína. Svet, v ktorom sa v inscenácii jednotlivé postavy pohybujú, je pestrým kaleidoskopom. Postavy nevedia udržať svoju identitu a nedokončujú akcie – fragment prevláda nad celkom. Literárny dej v podstate absentuje, protagonisti viac jednajú než myslia. Majú akúsi fiktívnu podobu, pohybujú sa akoby za nejakou temnou doskou, vynárajú sa skôr než začnú jednať, a miznú v okamžiku, keď na nich zabudneme.

Marta Poláková: Endless Shift
Koncept / choreografia: Marta Poláková
Tanec / choreografia: Silvia Sviteková, Lukáš Bobalík
Hudba: Martin Polák a Tibor Feledi
Kostýmy: Simona Vachálková
Masky: Marek Štuller
Svetelný dizajn: Robert Polák

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Kto je kto? Je to dôležité? Východiskovou ideou choreografie bolo hľadanie možností ako minimálnymi výrazovými prostriedkami uchopiť existenciálnu otázku napätia, ktoré je podstatou života. Napätia, ktoré vibruje a osciluje, ktoré je niekedy neviditeľné a niekedy také neprehliadnuteľné, že zatieňuje všetko ostatné. Existencia napätia predpokladá protiklady, ktorých skúmanie predstavovalo druhú ideu choreografie. Posledná idea choreografie je kruh – jeho vlastnosti ako uzavretosť, svojbytnosť a symetria. Použitie masiek malo za cieľ upriamiť pozornosť na telo, no nakoniec odkazuje aj na našu aktuálnu skúsenosť. Postupne sa dozvedáme, koľko masiek chodilo medzi nami dávno predtým ako prišla korona.

Roberta Legros Štěpánková: Bod spojenia / Point of Assemblage
Koncept / choreografia: Roberta Legros Štěpánková
Performeri: Lukáš Lepold, Tomáš Janypka, Roberta Legros Štěpánková
Hudobná kompozícia: Amund Roe
Kontrabas: Romana Uhlíková
Vizuálny koncept: Eli Dijkers
Svetelný dizajn: Pavla Beranová, Filip Horn
Technická a dramaturgická podpora: Matthieu Legros
Produkcia: Martina Čeretková

Bod spojenia je interdisciplinárne javiskové dielo prepájajúce tanec, živú hudbu, vizuálnu tvorbu, svetelný dizajn a súčasne architektúru post-industriálneho priestoru. Inscenácia vznikla na základe spolupráce siedmych umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Holandska a Nórska. Bod spojenia predstavuje „Nový chrám“ v dobe súčasného človeka. Pozýva diváka dovnútra a navrhuje mu Cestu – akt „prechodu“ cez hranicu medzi každodenným životom a prostredím snívaného Sveta. Dielo je existenciálnym procesom hľadania hlbšieho Vedenia. Je to nelineárny príbeh, ktorý znovu aktualizuje modlitbu – rituál hlbokého počúvania a prepojenia. To, na čom záleží, je povoliť Bodu spojenia pohyb. Tento pohyb je podporený svetlom a mierou našej predstavivosti, zabezpečí prepojenie medzi vnútorným a vonkajším, medzi začiatkom a momentom zmiznutia. Nič nie je stále.

MimoOS & ZDRUHESTRANY: Diaries of Touch
Koncept: Sonja Pregrad a kolektív
Choreografia: Sonja Pregrad
Spolutvorcovia / performeri: Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Jazmína Piktorová, Andrej Štepita, Lukáš Bobalik, Viktor Ćernický a Tomáš Janypka
Scénografia / Kostýmy: Zuzana Sceranková
Produkcia: mimoOs
Koprodukcia: Spolek ZDRUHESTRANY

Dotyk je náš základný zmysel. Dotyk je nebezpečný. Dotyk je ohrozený. V procese tvorby si performeri po dobu deviatich mesiacov písali denníky dotykov (aj počas pandémie). V jazyku existuje iba málo slov na opísanie dotyku a ešte menej na opísanie toho byť dotknutý. Preto sa tvorivý tím rozhodol svoju skúsenosť popísať a dostať do pohybu. Namiesto toho, že sa na tento obraz pozeráte, môžete si dovoliť nechať sa zasiahnuť zvnútra, na chvíľu zotrvať v novom spojení s okolím. Predstavte si skupinu mladých ľudí oblečených v rovnošatách, stojacich okolo vás v telocvični. Telocvičňa je miesto disciplíny. Disciplína vytvára nádherné tvary. Čo ak by sme na našich základných školách trénovali disciplínu citlivosti? Stoja blízko seba, zatiaľ sa nedotýkajú. Spolu vytvoria niečo nevídané. Spievajú ódu na jemnosť.

Eva Priečková a Zuzana Žabková: Bodies in Trouble
Koncept / choreografia: Eva Priečková, Zuzana Žabková
Performeri: Eva Priečková, Zuzana Žabková
Scénografia: Nik Timková
Svetelný dizajn: Jozef Čabo
Hudobná supervízia: Jakub Juhás
Produkcia: Ivo Dobrovodský, Fuga

„Toto je moja hlava a oddelím si ju od tela preto, aby som mohol povedať tamto je moja hlava.“ (J. Juhás) 
Začali sme tancami s Johnom Zornom a Keijim Hainom v roku 2014. Hádzali sme kapustovú hlavu do rohu javiska. Neskôr sme sa stretávali s outsiderkami a dievčatami, ktoré nosia alumíniové čiapočky, s dievčatami, ktoré vydávajú dlhé tóny, cestujú do mesačných krajín a vyhrávajú súťaže krásy šepkajúc: „zlyhali sme kvôli intelektuálnej chybe.“ Pcháme prsty do záhybov roztrhanej mikiny. Moon cup na podlahe rozhrýzla mačka. Hlava sa váľa stále na zemi v rohu. Poor and obscure. Toto sa stáva veľmi osobným. Spermie chutia najlepšie po zjedení ananásu, čipsy počas menštruácie. Sklamali sme. Krvavé momenty.

Martin Hodoň: ↑&X / A P E N D I X
Réžia: Martin Hodoň
Performeri: Nikoleta Rafaelisová, Daniel Raček
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Hudba: Ink Midget
Scéna / kostým / svetelný dizajn: Michal Hōr Horáček
Produkcia: GAFFA oz / ŠTUDIO 12

Tanečný duet Nikolety Rafaelisovej a Daniela Račeka je anticipáciou konca. Na pôdoryse textov J. L. Borgesa skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti. Čas, ako katalyzátor šedej kôry, a ďalšia premárnená šanca pamätať si svoj život. Zomriem a ani si to nebudem pamätať.

Barbora Janáková: NO ON
Koncept: Barbora Janáková
Performeri: Barbora Janáková, Juraj Čech
Hudba: Juraj Čech
Dramaturgia: Katarína K. Cvečková 
Scéna / kostýmy / svetelný dizajn: Laura Madijah Štorcelová
Pohybový a koncepčný mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský
Produkcia: mimoOs., Barbora Janáková

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií. V miestnosti sú prítomní diváci a veci rôznych tvarov, funkcií. A performeri sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú. Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha „vodičov“ je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju, či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.

Yuri Korec & co: Sapiens Territory
Koncept: Yuri Korec
Choreografia: Yuri Korec a kol.
Performeri: Eftychia Stefanou, Jakob Jautz, Eva Priečková, Silvia Bakočková, Zuzanna Pruska, Michal Toman, Alica Šaling
Dramaturgia: Ivana Rumanová
Scéna / svetelný dizajn: Matúš Ďuran, Tomáš Hubinský
Hudba: Matúš Bolka
Produkcia: Skrzprst

Sapiens Territory je choreografia pre sedem tanečníkov, ktorá vznikla na základe spoločného dlhodobého výskumu na medzinárodnej úrovni. Kde končí telo a kde začínajú šablóny, do ktorých ho každodenne vtesnávame? Je vôbec možné ich odlíšiť alebo za tie roky zrástli do neoddeliteľnej skrumáže, ako zlomená noha do sadry? Yuri Korec sa v diele Sapiens Territory zaoberá násilím, ktoré na sebe páchame, aby sme zamaskovali, kým sme. Ale aj násilím, ktoré nás chráni pred sebou samými či okolím, ktoré na nás skoro neustále upiera zrak. Choreograf so skupinou tanečníkov podrobuje tieto javy dôslednému skúmaniu zblízka. Pri takomto pohľade sa však rýchlo ukáže, že viac ako samotné rámce nás formuje to, ako sa voči nim vymedzujeme. Sapiens Territory si všíma momenty, kedy nás telo náhle zradí. Ak vôbec dokážeme byť sami sebou, bude to práve vtedy.

Sprievodný program

Manifest možností / Manifest of Possibilities
Koncept, réžia, choreografia, texty: Petra Fornayová
Dramaturgia: Peter Šulej
Performeri: Anna Čonková, Soňa Kúdelová, Soňa Macejáková, Jana Machútová, Libuša Puškárová, Silvia Sviteková
Pôvodná hudba: Ambróz Šulej
Video: Boris Vitázek
Scéna: Petra Fornayová, Boris Vitázek
Kostýmy: Iveta Haasová
Technická réžia, výroba scény, svetelný dizajn: Slavomír Šmálik
Autor použitých fotografií: Juraj Fifík
Rešerš textov: Pavlína Petrželková
Produkčná: Tereza Michalová
Produkcia: AST
Použité soundtracky: Rage Against The Machine, Ernst Busch, Mireille Mathieu,  Birds Built Nests Underground, Carlos Puebla

Naša nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.  „Pád Berlínskeho múru v roku 1989 umožnil vznik experimentu obrovských rozmerov. Tento experiment ovplyvnil celú Európu: národy, ktoré dovtedy tvorili východný blok, boli pretvorené, aby vyhovovali západnému neoliberálnemu systému a podriadili sa tak režimu liberalizácie, deregulácie a privatizácie.“Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě_Příběh neoliberální Evropy.

Medzi túžbou a smrťou / In Between Yearning and Death
Autori: Katarína Brestovanská, Jana Smokoňová, Adam Dekan

Témou predstavenia je napĺňanie života svojim vlastným jedinečným potenciálom. Ide o napĺňanie v kontexte dĺžky trvania jedného života, času a priestoru, v ktorom sa momentálne nachádzame. Javí sa to tak, že každý človek dostal k dispozícii šancu-život na zrealizovanie svojho potenciálu, svojich snov a túžob, ale nie všetci si ich napĺňame. Otázkami kolektívu autorov bolo prečo nemôžeme byť konštantne v kontakte so sebou samým, ktoré sú tie prekážky, ktoré nám neumožňujú napĺňať náš potenciál v kontexte doby v ktorej žijeme, prečo je dôležité tento potenciál napĺňať a čo sa stane s nami a našimi snami a túžbami, ktoré si nenaplníme.

Hľadať pravdu / Searching for the Truth
Autor: Lukáš Zahyň

Performatívna prechádzka centrom Bratislavy, ktorá diváka  prevádza skúsenosťou a pamäťou tanečníka no zároveň ponúka nezvyčajný pohľad na známe zákutia historického centra. S humorom a angažovanosťou sa mladý umelec zamýšľa nad pravdou, konšpiráciami, intímnym a verejným, minulosťou a aktuálnosťou.

Zdroj: TS