Poklady strednej Európy v kaštieli v Dolnej Krupej.

Slovenské národné múzeum (SNM – Hudobné múzeum a SNM – Historické múzeum), Národopisné múzeum vo Viedni a mesto Marchegg pozývajú vo štvrtok 1. októbra 2020 o 16.00 h do kaštieľa v Dolnej Krupej, na predstavenie putovnej výstavy Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorá je spoločným výstavným projektom inštitúcií v rámci projektu TREASURES. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (Interreg V-A SK–AT). Výstava v slovenskom a nemeckom jazyku prezentuje viac ako 200 zbierkových predmetov z troch spomenutých múzeí regiónu.

Autori výstavy pozývajú návštevníkov bez rozdielu veku objavovať, poznávať aj relaxovať. Základnou myšlienkou projektu je hľadanie a odhaľovanie kontextov, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú hodnotu pokladu. Ide o uchopenie pojmu poklad – nastolenie otázky ako pojem chápať, ako sa môže stať pokladom obyčajný všedný predmet, osobná spomienka, vec dávno zabudnutá či osobný príbeh. Výstava ponúka aj zamyslenie, aké hodnoty považuje za poklad každý jednotlivý návštevník. Pokladom v personifikovanej úlohe je aj samotný historický objekt kaštieľa, ktorý sa zhostil komunikácie s návštevníkom a udržiava ho v očakávaní postupného odkrývania stále nových pokladov. Pozoruhodné okolie kaštieľa so vzácnym historickým parkom je súčasťou prehliadkovej trasy.

V súčasnosti v Dolnej Krupej ožíva starý príbeh klasicistického kaštieľa, ktorý v tomto roku naposledy otvára návštevníkom svoje brány, aby sa po stavebnej rekonštrukcii opäť zaskvel v svojej niekdajšej kráse.

Projekt TREASURES. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (program Interreg V-A SK–AT) sa realizuje vo významných lokalitách slovensko-rakúskeho pohraničia, v regiónoch Trnava, Bratislava, Dolné Rakúsko a Viedeň, s cieľom vybudovať trvalo udržateľnú inštitucionálnu spoluprácu projektových a strategických partnerov v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty. Výstupmi spolupráce partnerov projektu okrem spoločnej putovnej výstavy Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami bude aj čiastočná rekonštrukcia kaštieľov v Marcheggu a Dolnej Krupej a zriadenie dvoch otvorených depozitárov v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Strategickými partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Úrad dolnorakúskej vlády – Oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej.

ww.snm.sk
www.sk-at.eu 

Zdroj: SNM