Poďme na FODBAL!

V programe pilotného ročníka festivalu bratislavských ochotníckych divadiel sa v dňoch 24. – 26.11.2023 v divadle Ticho a spol. okrem divadiel Zrakáč, Stopy snov, Ľahostajňa, ANTIkoňa a Spot predstaví aj nitrianske zoskupenie Naboso. O hudobnú zložku festivalu sa postarajú Andrej & Michal, BEDÑA a Pianista Peter Zbranek.

V roku 2023 oslavuje Divadlo Ľahostajňa svoje piate výročie. Pri tejto príležitosti vznikla myšlienka vlastného festivalu, ktorý by organicky prepojil aktivity bratislavských súborov. Vďaka tomu majú divadlá možnosť spoznať sa navzájom – osobne, ale aj cez tvorbu. Inšpirovať sa a ukázať si, ako sa to robí. V programe sa tak predstavenia súbory nové, no i starí bardi.

Počas dva a štvrť dňa môžete vidieť päť predstavení a jedno inscenované čítanie a užiť si každý večer koncerty. Okrem organizátora divadla Ľahostajňa sa so svojimi predstaveniami predstavia dve novovzniknuté divadlá ANTIkoňa a Spot. Divadlo Spot s inscenáciou Top dogs ukazujú prostredie korporátu a vrcholového manažmentu. Divadlo ANTIkoňa pripravilo inscenované čítanie textu Noha od Laury Fedorovej. Ide o víťazný text dramatickej súťaže Žatva drámy 2022, ktorú organizuje najstarší a nejprestížnejší festival ochotníckeho divadla na Slovensku – Scénická Žatva. V programe sa ďalej nachádzajú aj divadlá Stopy snov, ktoré tvoria herci a herečky s mentálnym znevýhodnením a divadlo Zrakáč – divadlo, kde zrak nehrá žiadnu rolu.  

Čestným hosťom pilotného ročníka festivalu FODBAL je nitrianske zoskupenie Naboso s inscenáciou Slovo o Jankovi, s ktorou hlavnú cenu v kategórii divadlá poézie mládeže a dospelých na Hviezdoslavovom Kubíne 2023 a predstavili sa aj na tohtoročnej Scénickej Žatve. O hudobnú zložku festivalu sa postarajú indie-folková kapela Andrej & Michal, hudobný komik BEDÑA a Pianista Peter Zbranek, ktorý je okrem iného hercom v Divadle Zrakáč.

Celý program festivalu nájdete v udalosti na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/364016869381981/

Festival finančne podporili Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia SPP.
Partnermi podujatia sú BKIS – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ticho a spol., Národné osvetové centrum, Divadelný ústav, KK Bagala, BRAK, Literárna bašta, časopis kød a javisko.sk.
Organizátorom festivalu je Divadlo Ľahostajňa.

Zdroj: TS