Poďme hovoriť o… RTVS!

Štvrtá zo série verejných diskusií organizovaných redakciou časopisu Kinečko a internetovým portálom Slovenský film. 

Predmetom diskusie, ktorá sa uskutoční v rámci programu podujatia Visegrad Film Forum 2014, bude tentokrát spolupráca verejnoprávnej televízie a domácich filmových tvorcov.

Ako sa RTVS podieľa na projektoch slovenských filmárov?
Podľa akých kritérií vyberá projekty, ktorých koproducentom sa stane?
Do akej miery ovplyvňuje spolupráca estetiku a dramaturgiu projektov?

O týchto a ďalších témach prídu diskutovať zástupcovia oboch strán – verejnoprávnej televízie i filmových tvorcov. Diskusiu, obohatenú o ukážky z filmových diel koprodukovaných verejnoprávnou televíziou, bude moderovať Eva Križková (časopis Kinečko).

Piatok 14. 3. o 16:00 v KC Dunaj

Príďte sa zapojiť do debaty. Budúcnosť slovenského filmu je aj vo Vašich rukách!

Live streaming na www.slovakfilm.sk!

POĎME HOVORIŤ O… je názov cyklu diskusií, ktoré organizuje časopis Kinečko v spolupráci s internetovým portálom Slovenský film (www.slovakfilm.sk). Ich cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu o slovenskom filme, ktorá by nezostala iba v úzkom kruhu zainteresovaných, ale prepojila by zatiaľ nespojené skupiny filmových profesionálov, teoretikov a filmových divákov. Pokiaľ spolu tieto skupiny otvorene nehovoria o slovenskom filme, môžu sa často mylne domnievať, čo si myslia a očakávajú tí druhí.

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Táto diskusia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0797-12.

Zdroj: Slovakfilm