Poďme hovoriť o … Kandidátovi.

Ďalšia z cyklu verejných diskusií organizovaných redakciou časopisu Kinečko, internetovým portálom Slovenský film a riešiteľmi projektu APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989.“

Tentokrát budeme diskutovať o jednom z divácky najúspešnejších filmových titulov porevolučnej slovenskej kinematografie a o tom, čo sa na ňom divákom páči.

Je Kandidát umelecké dielo alebo marketingový produkt?
Prečo potrebuje slovenská kinematografia žánrové filmy?
Je Kandidát žánrový film? Aký je to cynický thriller?

To všetko sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede v diskusii spolu s tvorcami filmu (režisér Jonáš Karásek a scenárista Michal Havran) a odborníkmi z oblasti filmovej teórie a kritiky (Martin Ciel a Peter Konečný). Moderuje Marek Urban, ktorý sa zaoberá žánrom v slovenskej kinematografii aj ako doktorand na Slovenskej akadémii vied.

Piatok 13.12. o 17:30 v a4 – priestore súčasnej kultúry

Diskusia bude obohatená o výber ukážok zo slovenskej aj svetovej kinematografie,  ilustrujúcich základné žánrové postupy.

Príďte sa zapojiť do debaty! Budúcnosť slovenského filmu je aj vo Vašich rukách!

Live streaming na www.slovakfilm.sk!

„Poďme hovoriť o…“ je názov cyklu diskusií, ktoré organizuje časopis Kinečko v spolupráci s internetovým portálom Slovenský film (www.slovakfilm.sk) a riešiteľmi projektu APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989.“ Ich cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu o slovenskom filme, ktorá by nezostala iba v úzkom kruhu zainteresovaných ale prepojila by zatiaľ nespojené platformy filmových profesionálov, teoretikov a filmových divákov. Pokiaľ spolu tieto skupiny otvorenie NEHOVORIA O SLOVENSKOM FILME, môžu sa často mylne domnievať o tom, čo si myslia a očakávajú tí druhí.

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Táto diskusia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0797-12.

Zdroj: Slovakfilm