Otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od zástupcov kultúrnej obce a pracovníkov v kultúrno kreatívnom priemysle/KKP

Poslanci/poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Bratislava 4.5.2023

Vážené poslankyne, vážení poslanci  Národnej rady Slovenskej republiky,

celá naša spoločnosť sa postupne spamätáva z pandémie COVID-u, globálna energetická kríza a vojna na Ukrajine sú ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú nielen výrobné a obchodné subjekty nášho hospodárstva  ale výraznou mierou aj Kultúrny a kreatívny priemysel. Ten bol a je jednou z oblastí, ktorú opatrenia a s tým súvisiace obmedzenia, ako aj  výrazný nárast cien energií, najviac postihli.

Napriek tomu, že vyššie menované skutočnosti boli a sú všeobecne známe a zástupcami kultúrnej obce opakovane zdôrazňované pri rokovaniach, tak na zníženie DPH na kultúru sa pri schvaľovaní Štátneho rozpočtu a s ním súvisiacich legislatívnych opatreniach v decembri 2022 zabudlo.

Na aktuálnej schôdzi máte možnosť kultúre pomôcť a zahlasovať za poslanecký návrh (parlamentná tlač č. 1632 – bod 143 májovej schôdze NR SR), ktorý aspoň touto formou môže pomôcť všetkým ľuďom pracujúcim v kultúre prežiť toto zložité obdobie. Žiadame a zároveň Vás prosíme, aby ste odložili pri posudzovaní tohto návrhu politiku a koalično-opozičné súperenie a zahlasovali za dobrú vec a pomoc, ktorú kultúra potrebuje.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

veríme, že si uvedomíte dôležitosť kultúry v našej spoločnosti, zvlášť v tomto období, kedy je duševné zdravie a obnova socializácie, zdravej komunikácie a stretávania ľudí tak dôležitá. Bez kultúry a jej vplyvov na zdravý vývoj spoločnosti to bude prakticky nemožné.

S úctou

Hudobná Únia Slovenska
Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS
Združenie promotérov a festivalov na Slovensku
Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
AKIS – Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenka
Nezávislé divadlá na Slovensku
BTL Komunikačná asociácia
SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Hudobný fond
ASDO – Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov