Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie 2012!

Začiatkom júna sa v Košiciach už po štvrtýkrát uskutoční medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, ktorý si v metropole východného Slovenska rýchlo našiel svoje stále publikum.


Konvergencie, ktoré vznikli z iniciatívy známeho slovenského violončelistu Jozefa Luptáka, patria vďaka premyslenej dramaturgii, špičkovým interpretačným výkonom a neformálnej atmosfére už viac než desaťročie k najinšpirujúcejším podujatiam na slovenskej hudobnej scéne.


The Dowland Project – podmanivá a výnimočne krásna hudba – Aktuálny ročník festivalu otvorí 5. júna o 20.00 hod v košickom Premonštrátskom kostole Najsvätejšej Trojice exkluzívny koncert zoskupenia The Dowland Project. Výnimočný projekt založil koncom 90. rokov tenorista John Potter, dlhoročný člen legendárneho vokálneho súboru The Hilliard Ensemble. Súbor tvoria interpreti s rozličnými hudobnými východiskami, od svetoznámeho jazzového saxofonistu Johna Surmana po charizmatického slovenského huslistu Miloša Valenta. Improvizácie, gregoriánsky chorál, skladby talianskeho barokového génia Claudia Monteverdiho, zvláštna melanchólia diel anglického renesančného skladateľa Johna Dowlanda či lyrika Schubertových piesní – chronológia tu nie je vôbec podstatná: poslucháči sa ponárajú do minulosti, no zároveň ostávajú plne v prítomnosti. „Podmanivá a výnimočne krásna,“ napísal o hudbe tohto zoskupenia prestížny BBC Music Magazine. Exkluzivitu košického koncertu podčiarkuje aj fakt, že The Dowland Project koncertuje v posledných rokoch kvôli vyťaženosti svojich členov len sporadicky a každé z vystúpení predstavuje jedinečný zážitok, za ktorým sa obvykle cestuje za hranice všedných dní.

Silenzio – hľadanie, mystickosť a ticho – Ťažiskom Konvergencií sú od vzniku festivalu vrcholné komorné diela a hudba 20. storočia. V týchto intenciách prinesie 6. júna o 20.30 hod. v Dominikánskom kostole košický festival koncert nazvaný Silenzio s vizionárskymi kvartetami Beethovenovho neskorého obdobia. Ticho ako súčasť i protiklad hudby. Ticho ako tvorivá samota i symbol sú líniami, ktoré spájajú diela geniálneho klasika s dielom súčasnej skladateľky Sofie Gubajduliny (1931). Hudobníkov pod vedením vynikajúceho slovenského huslistu Milana Paľu doplní v skladbe obdivovanej turko-tatárskej skladateľky akordeonista Boris Lenko.


Vyznania vo forme dialógov s nástrojom – séria exkluzívnych recitálov – Konvergencie prichádzajú tento rok s inovatívnym konceptom série sólových recitálov, ktoré poskytnú priestor výnimočným umelcom, ktorí s festivalom dlhodobo spolupracujú. V Mníchove pôsobiaci akordeonista Boris Lenko predstaví na svojom recitáli repertoár pôvodných akordeónových diel i transkripcií zo svojich posledných dvoch CD. Huslista Igor Karško žijúci vo Švajčiarsku (o. i. člen slávneho orchestra Les Musiciens du Louvre Grenoble) uvedie diela Ernsta Blocha, Johanna Sebastiana Bacha a Alfreda Schittkeho. Zo zahraničných hostí sa na košických Konvergenciách predstaví recitálom izraelský violista Yuval Gotlibovich. Hudbe 20. storočia bude zasvätený ekluzívny program klarinetistu Ronalda Šebestu. Cyklus sólových recitálov uzavrie spomienka na Johna Cagea (1912–1992) pri príležitosti 100. výročia narodenia amerického skladateľa v podobe Sonát a interlúdií pre preparovaný klavír v interpretácii Nory Škutovej a koncert umeleckého riaditeľa festivalu, violončelistu Jozefa Luptáka. Recitál sa bude niesť v duchu idey festivalu Konvergencie a spojí prostredníctvom sólistových improvizácií hudbu pre sólové violončelo od Ernsta Blocha, Paula Hindemitha a Sofie Gubajduliny.

Príbeh vojaka  – Sériu recitálov vystrieda Príbeh vojaka (1918) od ruského skladateľa Igora Stravinského (1882–1971), ktorý patrí k najvýznamnejším tvorcom hudby 20. storočia. Fascinujúca partitúra, sedem vynikajúcich hudobníkov pod vedením huslistu Igora Karška, tanečnica a Robert Roth v úlohe rozprávača o odvekom boji dobra so zlom ašpirujú touto výnimočnou produkciou v réžii Silvestra Lavríka v Košiciach na hudobnú udalosť roka. V Košiciach bude mať súčasne premiéru nový slovenský preklad diela od Charlesa-Ferdinanda Ramuza, ktorý pripravili Ján Štrasser a Elena Flašková. Stravinského Príbeh vojaka, ktorý sa stretol s uznaním kritiky na bratislavskom festivale v roku 2011, je jedinou výnimkou z novinky v tohtoročnej koncepcii festivalu, kedy väčšina programov na september odznie premiérovo už v Košiciach.

PDF – PROGRAM KONVERGENCIE

Viac informácií o programe festivalu nájdete na www.konvergencie.sk

Zdroj: Blazena Sedrovicova
Publikoval: Redakcia GREGI.NET