Magnetic festival: Posledné informácie!

Do premiéry MAGNETIC Festivalu zbývá už jen nìkolik hodin! První MAGNETIC bude hostit hlavní hvìzdu AVICII a dalších sedm DJs, jejichž show by vystačila s přehledem na samostatná vystoupení. V pondìlí 7.5.2012, den před státním svátkem, je však mùžete vidìt a hlavnì slyšet postupnì všechny pohromadì (Laidback Luke, Dada Life, Chuckie, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, David Tort a Oliver Twizt) na jedné stagi.

Hala PVA v Letňanech se bìhem 3 dnù promìnila na gigantický klub, který tvoří v základu 4 velké tribuny po obvodu haly. Nìkolik kamionù techniky vybavilo „klub“ více jak 250m2 LED panelù (celá přední stìna haly!) a nejnáročnìjší zvukovou aparaturou L-ACOUSTICS – K1, která je nastavena přesnì na tyto prostory. To vše bude doplnìno nejmodernìjší svìtelnou technikou nad celou halou, která byla použita např. na Ultra Music Festivalu v Miami a v ČR doposud nikdy.

Vstup do areálu se otevře návštìvníkùm ve 20:00. Vstupenky bude možné zakoupit na místì za 1390,- (základní vstupné), kategorie GOLD – All Inclusive je vyprodána.

Pro aktuální informace sledujte: www.facebook.com/magneticfestival

DOPRAVA: Výstavištní areál PVA Letňany leží cca 300m od metra stanice linky C – Letňany. Podrobnìjší informace naleznete na stránkách www.pva.cz

VSTUPY: Vstup do haly se otevře pro obì kategorie vstupenek shodnì ve 20:00, kdy začíná také hudební produkce. K dispozici jsou dva vchody: pro majitele základních vstupenek a pro GOLD vstupenky, kde jsou zároveň také akreditace.

VSTUPENKY: Vstupenky lze zakoupit v den festivalu až do 19h v předprodejní síti Ticketpro. Prodej vstupenek bude také přímo na místì za 1390,- Kč (základní vstupné). Vstupenky budou kontrolovány na turniketech – klasické i e-tickety. Po opuštìní prostoru festivalu pozbývá vstupenka platnosti, vrácenky se nevydávají.

PARKOVÁNÍ: V tìsné blízkosti areálu PVA je k dispozici placené velkokapacitní parkovištì (otevřené od 18:00). Na menší parkovištì přímo před halu je vjezd zakázán.

FOTO/VIDEO: Je povoleno fotografování kompaktními fotoaparáty (kapesní). Profesionální a „zrcadlovky“ podléhají schválení pořadatele. Natáčení kamerou není povoleno.

OSTATNÍ INFORMACE: Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených a označených prostorách (venkovní prostory). V hale platí zákaz kouření. K dispozici jsou šatny.

Magnetic Festival

Zdroj: LIVE61 s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET