Macháč 2011: Dj Contest!

Letošní festival Mácháč dává šanci novým talentùm. Hraní na nejvìtším tanečním beach open air festivalu už nemusí být nedosažitelná meta, ke které byste museli objíždìt kluby po celé republice, aby si vás nìkdo všiml a hraní vám po pár letech nabídl ;-).

Stačí se zapojit do naší soutìže, nahrát set a nechat hodnotit ostatní. Na konci soutìže bude 12 DJs, kteří dostanou možnost odehrát své sety na Prague Never Sleeps Stagi vedle ostatních. Zároveň budou prezentováni i v rámci programu celého festivalu. Hlavní vítìz pak bude zahajovat na hlavní stagi v páteční den festivalu. Více na https://www.facebook.com/festival.machac

Pravidla soutìže:

Trvání soutìže: od 26.5.2011 do 15.7.2011 / 20.7. vyhlášení výsledkù
Počet výhercù: 12
Hlavní výherce (1. místo) získává možnost odehrát hodinový set 19.8.2011 na hlavní stagi festivalu Mácháč 2011 v první festivalový den.

Další výherci:
5 výhercù získává možnost odehrát hodinový set 19.8.2011 v rámci Prague Never Sleeps stage
5 výhercù získává možnost odehrát hodinový set 20.8.2011 v rámci Prague Never Sleeps stage
„divoká karta“ – jeden výherce získává možnost odehrát hodinový set 20.8.2011 v rámci Prague Never Sleeps stage

 Požadavky na set a podmínky zařazení
– minimální délka 35min (maximální není omezena)
– stylovì musí set zapadat do hudebního konceptu festivalu (taneční set)
– v Soundcloudu musí být povoleno sdílení, aby se mohl vložit do aplikace (jinak je set vložen, ale obsah je nedostupný a nikdo si ho nepřehraje)
– musí jít o autorské dílo – vlastní set
– set musí nést název: Mácháč 2011 Contest mix
– nesmí být užito logo festivalu Mácháč nebo část artworku k propagaci – naopak oceňujeme invenci DJe k prosazení sebe samého :-)
– ve spojitosti se soutìžním setem nesmí být užito logo žádné firmy

Hodnocení: – všechny sety jsou veřejnì umístìny na facebookové stránce ve speciální aplikaci: https://apps.facebook.com/livesixtyone/
– nahrání setu je možné po registraci do aplikace a vložení pomoci linku ze Soundcloudu
– sety se hodnotí pomocí tlačítek „Hlasuj“, hodnotit mùže každý uživatel Facebooku
– hlasovat mùže každý uživatel pouze jednou (lze hodnotit více setù)

Finální hodnocení setù:
– 20 setù s nejvyšším počtem hlasù (Hlasuj) postupuje do užšího výbìru, ze kterého porota vybere 11 DJs a jednoho hlavního výherce
– ze všech přihlášených setù vybereme i jednoho DJe bez ohledu na počet hlasu – rozhoduje pouze kvalita setu (divoká karta)
– v této fázi už nerozhoduje počet získaných hlasù, ale hodnocení poroty

Detailní podmínky najdete přímo v soutìžní facebookové aplikaci.
Provozovatelem soutìže je LIVE61 s.r.o.
https://www.live61.com

Macháč

Zdroj: Macháč
Publikoval: Redakcia GREGI.NET