Kostol v Mokranciach skrýva unikát – relikvie celej kráľovskej rodiny i Karola IV.

Medzinárodná konferencia CultClip o histórii miestnej kultúry spojená s celodenným kultúrnym programom sa uskutočnila počas prvej augustovej soboty v obci Mokrance.

Prvá časť tejto konferencie, ktorej partnerom bol Fiatalok Kulturális Szövetsége Nyíregyháza prebehla v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana. V prednáške nazvanej Stromy na výzvy vetra koreňmi odpovedajú dekan Bertalan Gábor účastníkom prezradil, prečo je patrónom miestneho kostola práve kráľ sv. Štefan I. „V oltári nášho kostola máme umiestnené nielen relikvie samotného kráľa Štefana I., ale celej tejto svätej rodiny – jeho manželky Gizely Bavorskej a ich syna sv. Imricha. Okrem týchto relikvií máme v oltári aj relikvie uhorského cisára Karola IV. Je to európsky unikát, pretože také niečo majú len v Krakove,” vraví starostka Mokraniec Mária Lacková.

V druhej časti CultClipu prednášal v kultúrnom dome o histórii maďarskej kultúry v Mokranciach a Údolí Bodvy učiteľ, publicista a bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia Ladislav Mihályi Molnár. Záver patril výstave výtvarníka György Mihálka z Nyíregyháza.

Súčasťou konferencie bol festival v miestnom športovom areáli. V programe vystúpil ženský spevácky zbor z Mokraniec Cserepszín, ľudová hudba pod vedením Stanislava Salanciho, folklórne súbory z Janíka, Rešice a Hosťoviec, maďarská skupina Képmás, bruchovravecká comedy show Sranda banda, skupina retROCK, víťazka maďarskej verzie X Factor z roku 2013 Danics Dóra a Peter Cmorík.

Mária Lacková je s výsledkom podujatia veľmi spokojná. „Program konferencie bol veľmi bohatý, premietol sa aj film o Mokranciach, aby sme hosťom z Maďarska predstavili našu obec a našu kultúru. Dopĺňali ho aj rôzne sprievodné podujatia, napríklad i tvorivé dielne pre deti. CultClip, ktorý vznikol vďaka podpore projektu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko sa stretol v veľkým záujmom, zúčastnilo sa ho vyše 1300 ľudí. Hlavným cieľom tejto akcie je otvorenie cesty na ďalšiu cezhraničnú spoluprácu v kultúre s Fiatalok Kulturális Szövetsége Nyíregyháza, čo sa nám aj podarilo a tešíme sa na ďalsšie spoločné akcie.”

Zdroj: Natália Novotná
Foto: Igor Petrila, Mereo