Klaviristka Daniela Varínska vzdáva hold veľkým romantikom.

Daniela Varínska prežíva intenzívne umelecké obdobie. Jeho spoločným menovateľom je vydavateľstvo Hudobný fond. Po strhujúcej interpretácii Beethovenových sonát (reedícia albumu Beethoven – fortepiano) prišla vďaka CD Barber-Hatrík-Ravel zaslúžená nominácia na prestížnu cenu Radio_Head Awards.

Čerstvou novinkou Schumann – Chopin – Schubert Daniela Varínska rozhodne poteší všetkých obdivovateľov éry romantických skladateľov. Ignorovať by ju však nemalo ani širšie poslucháčske publikum.

„Tieto skladby vnímam ako veľmi intímnu a otvorenú výpoveď o ich duševnom a emocionálnom živote. Nepísali ich kvôli sláve alebo peniazom. Cítili potrebu vypovedať niečo o sebe. Myslím si, že tento fakt môže osloviť aj mladších poslucháčov. Otázka: „čo cítili títo skladatelia pred dvesto rokmi, je podľa môjho názoru mimoriadne zaujímavá,“ komentuje dramaturgiu novinky vydavateľstva Hudobný fond samotná inštrumentalistka. Trojica skladateľských velikánov v interpretácii fenomenálnej slovenskej klaviristky. „Tie skladby sú klavírne veľmi vďačné. Interpretovi dávajú možnosť ukázať obrovskú škálu emócii aj virtuozity.“ Daniela Varínska rozumie tvorivému rukopisu svojich hudobných chránencov. „Dramaturgiu CD som postavila podľa toho, čo sa mi zdalo obsahovo zaujímavé, teda nie chronologicky ako diela vznikali,“ dodáva k novinke Schumann – Chopin – Schubert výrazná osobnosť domácej klasickej scény.

Daniela Varinska

Varínskej najnovšiu nahrávku otvára Schumannova Sonáta č. 2 g mol op. 22. Nemecký skladateľ vstúpil do sveta hudobného umenia ako revolučný romantik, vyjadrujúc svoj mladícky entuziazmus a originalitu výlučne prostredníctvom klavírnych skladieb. Schumann bol hlboko introvertným umelcom, často sa opierajúcim o literárne námety, no svoje zdroje ukrýval, či ich len naznačil. Vo všetkých hudobných druhoch Schumann hľadal nové riešenia zodpovedajúce jeho romantickému naturelu. „Keď som prvýkrát počula túto sonátu, úžasne ma ochvátila svojim nábojom,“ dodáva k Schumannovej Sonáte č. 2 Daniela Varínska. Tri Mazurky Fryderyka Chopina vybrala slovenská klaviristka ako protipól ku dvom krajným veľkým sonátam. Cyklus 3 mazúrok op. 59 – a mol (Moderato), As dur (Allegretto), fis mol (Vivace) – vznikol v roku 1845 a v tom istom roku bol tiež v Berlíne aj publikovaný. „Chopin bol majstrom miniatúry. Opieral sa o ľudovú hudbu, no transformoval ju do nádherných a poetických miniatúr,“ opisuje Varínska svoj obdiv k rukopisu poľského skladateľa. „Sonáta B dur D. 960 patrí k trom posledným Schubertovým sonátam, ktoré napísal dva mesiace pred smrťou. Vo výraze je veľmi mäkká, dalo by sa aj povedať rezignovaná. Vyniká skoro nekonečnými melodickými líniami,“ objasňuje klaviristka naliehavý charakter poslednej sonáty nového albumu. Nahrávka Daniela Varínska – Schumann – Chopin – Schubert vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk

Daniela Varinska – Schumann  - Chopin - Schubert

Zdroj: Hudobný fond