Inovatívny album Mareka Štrbáka povýšil organ na kráľovský nástroj schopný premien.

Tradičný hudobný nástroj a súčasná tvorba. Dva svety, ktoré sa spojili v jeden unikátny projekt s názvom Organ Works by East Slovakian Composers. Nová nahrávka Mareka Štrbáka vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond a je poctou kráľovskému nástroju aj slovenským skladateľom.

Organistovi Marekovi Štrbákovi sa podarilo zostaviť reprezentatívny program v podobe diel staršej i mladšej skladateľskej generácie. Na svojom albume tak dal priestor zaznieť skladbám našich súčasných autorov, s ktorými ho okrem kompozičnej fascinácie spája aj osobné priateľstvo. Inšpiráciou pre realizáciu CD bola organistovi Iris Szeghy, ktorej Jarná sonáta pre organ je súčasťou nahrávky. „Spolu s Iris sme premýšľali, aké diela slovenských skladateľov by sa k tejto veľkej organovej skladbe hodili. Nemusel som dlho hľadať. Tým, že som pôvodom z východu, vedel som, že tamojší skladatelia komponujú aj pre taký nástroj, akým je organ,“ prezrádza Štrbák. Niekdajšie štúdium na konzervatóriu v Košiciach priviedlo Štrbáka k dielam svojich pedagógov Jozefa Podprockého či Norberta Bodnára. „V roku 1997 mala premiéru Hudba pre organ od Norberta Bodnára, ktorá sa žiaľ nehráva. Skladba ma ako študenta zaujala natoľko, že som voči nej cítil dlh, ktorý som chcel splatiť,“ vysvetľuje Štrbák. Sedem – časťové dielo s inotajom humoru predstavuje kostru nahrávky, ktorú dopĺňa ďalších šesť kompozícií aj od autorov Jozefa Grešáka či Ľubice Čekovskej.  

Unikátnosť albumu nespočíva len v bravúrnom zvládnutí hry na jeden z najzložitejších nástrojov vôbec, ale aj skutočnosť, že mnohé z diel neboli nikdy pred tým nahrané či verejne predvedené. Príkladom je Podprockého Fantázia 1 pre Stabat Mater, pôvodne napísaná pre akordeón, ktorá v čase vzniku albumu nebola uvedená. CD ponúka širokú paletu kompozičnej práce skladateľov, z ktorých každý sa prihovára poslucháčovi inou hudobnou rečou. „Spojitosť medzi nimi však možno nájsť v tom, že Iris Szeghy a Norbert Bodnár sú študentmi Jozefa Podprockého. Jozef Grešák bol zasa inšpiráciou pre Podprockého, s ktorým sa v minulosti stretával, aby o hudbe diskutovali,“ komentuje Štrbák. Nahrávanie, realizované vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, prebiehalo za prítomnosti žijúcich autorov. „Bolo dôležité, aby boli s výsledkom spokojní aj skladatelia. Keďže tieto skladby pred tým zväčša nikto nehral, nevedel som, na čom presne stavať. Napokon, ide o súčasnú hudbu, kde potrebujete dlhší čas, aby ste do nej prenikli. Podarilo sa nám ale dospieť ku konsenzu, ktorý je výsledkom našej spoločnej predstavy,“ uviedol Štrbák.  

Skúsený organista, ktorý má za sebou medzinárodné štúdiá aj bohaté úspechy na koncertných a súťažných pódiách, mohol svoju dôkladnú znalosť nástroja a techniky hry uplatniť aj v takej náročnej skladbe, akou je práve Jarná sonáta pre organ. Pre farebnosť, ktorá zodpovedala predstavám skladateľky, bolo potrebné vynájsť hraciu techniku v podobe glissánd po pedáli. „Vznikla tak skladba s množstvom vrstiev a farieb, aké nepoužívajú žiadni organisti ani ako improvizátori,“ dodáva Štrbák.   

Organ Works by East Slovakian Composers Mareka Štrbáka je odpoveďou zvedavým poslucháčom, ktorí sa chcú ponoriť nielen do vrúcnych a duchovných melódií, ale túžia zachytiť aj progresívnu hudobnú reč, akú s najväčšou pravdepodobnosťou doposiaľ nepočuli.  

Ďalšie informácie o CD Marek Štrbák – Organ Works by East Slovakian Composers:
https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2934&search=strbak

FB profil Hudobného fondu
https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Zdroj: Hudobný fond