Hudobný fond vydáva Zeljenkove symfónie a šíri hudbu Romana Bergera.

Vydavateľstvo Hudobný fond pripravilo pre poslucháčov vážnej hudby mimoriadne silný záver kultúrneho roka. Po dvoch symfóniách Vladimíra Bokesa sa do predaja dostávajú aj prvé dve symfónie nášho najplodnejšieho skladateľa Ilju Zeljenku. V spolupráci a pod hlavičkou renomovaného vydavateľstva Naxos navyše na CD prináša nové nahrávky skladieb jubilujúceho autora Romana Bergera.

Hudba Ilju Zeljenku nestráca nič zo svojej uhrančivosti. Práve naopak. Osem rokov od skladateľovej smrti vychádzajú dve dôležité symfónie. Nahrávka tej prvej vznikla v roku 1986. Symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Oliver Dohnányi. V prípade druhej symfónie, ktorú nahral ten istý orchester ešte v roku 1961, sa za dirigentský pult postavil Ladislav Slovák. „Ponúkaný CD titul je významný z viacerých dôvodov. Prostredníctvom prvých dvoch Zeljenkových symfónií poskytuje plastický dôkaz o východiskách, konštantách i premenách skladateľovho kompozičného štýlu v dôležitej prvej fáze jeho individuálneho formovania, sprístupňuje hudbu doteraz jestvujúcu len v štúdiových rozhlasových nahrávkach (širšiemu okruhu záujemcov nedostupnú) a navodzuje príležitosť i k všeobecnejšiemu zamysleniu sa nad životnosťou druhu vzniknutého v ranej epoche hudobného klasicizmu. Tvorivý profil Ilju Zeljenku, vedúcej osobnosti slovenskej hudobnej avantgardy nastupujúcej koncom 50. a v priebehu 60. rokov uplynulého storočia, nie je len obrazom jeho individuality, ale vďaka svojím kvalitám aj svedectvom o vývojových peripetiách slovenskej hudby v čase Zeljenkovho života,“ opisuje v booklete prínos nového titulu vydavateľstva Hudobný fond muzikológ, profesor Ľubomír Chalupka. Počas svojho života skomponoval Zeljenka celkovo deväť symfónií. Začiatky nášho najplodnejšieho skladateľa sú fascinujúcou poslucháčskou skúsenosťou.

Roman Berger – slovenský skladateľ, teoretik a publicista poľskej národnosti. Výrazná osobnosť našich hudobných dejín, mysliteľ a naliehavý obhajca umeleckej pravdivosti. Za skladateľovou novinkou, ktorú vydalo vydavateľstvo Naxos, stojí Bergerovo trio. Tvoria ho poprední slovenskí koncertní umelci: Ján Slávik – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír a Branislav Dugovič – klarinet. Po viacročnom účinkovaní v tejto zostave sa v roku 2010, po úspešnej premiére skladby Romana Bergera Epilog v rámci Cyklu komorných koncertov Slovenskej Filharmónie a ďalšom úspešnom koncerte s výhradne “Bergerovským“ programom v Krakowe, rozhodli pomenovať súbor jeho menom. „Priatelia napokon prišli s projektom tohto CD. Ladislav Fančovič naštudoval 3. sonátu – da camera (je to jediná „stará“ skladba – z roku 1971). Na poslednú chvíľu som pre Branislava Dugoviča napísal Impromptu. Sólové skladby som dedikoval týmto vynikajúcim interpretom-sólistom, Epilóg “môjmu“ Triu, Patetique nebohej Rút. Dodám už iba, že expresionizmus pre mňa nie je ani štýl, ani estetika či “anachronická“ móda; je to dôsledok životnej skúsenosti. Dráma existencie vedie k dráme v umení – taký je imperatív Pravdy,“ dodáva k novinke pod značkou Naxos samotný, jubilujúci autor Roman Berger.

Vydavateľstvo Hudobný fond pokračuje v záslužnej činnosti šírenia “nemainstreamovej“ slovenskej tvorby. Nové tituly Ilju Zeljenku a Romana Bergera sú dôkazom toho, že v našom regióne vznikala a vzniká strhujúca vážna hudba s autentickým názorom.

Viac informácii o CD Ilja Zeljenka – Symphonies nájdete na adrese: https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2632
Viac informácii o CD The Berger Trio – Roman Berger – Pathetique nájdete na adrese: https://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.573406
FB profil Hudobného fondu https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Ilja-Zeljenka---Symphonies

Zdroj: Hudobný fond