ELITY zakončili Divadelnú Nitru 2017, navštívilo ju vyše 5500 divákov.

Standing ovation a herecké hviezdy Slovenského národného divadla v jednej z najvýraznejších inscenácií roka – ELITY – zakončili v utorok večer 26. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ironicko-sarkastické predstavenie o tom, ako vznikla vrstva mocných, ktorí aj dnes vládnu Slovensku z dielne Jiřího Havelku, vypovedala aj o #pamäti, #pravde a  #demokracii.

Päťdňový divadelný sviatok (22. – 26. september 2017) s témou #FUNDAMENTALS na svojich doskách uviedol spolu 10 inscenácií zo 7 krajín, z Belgicka, Česka, Grécka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska, a vo svojom hlavnom, sprievodnom i pracovnom programe sa obracal k základným hodnotám života človeka a spoločnosti.

Spolu 14 predstavení v hlavnom programe navštívilo 3650 divákov. Sprievodný program s 28 podujatiami si na konto pripísal 1300-členné publikum. Do pracovného programu vrátane ranných diskusií aj tých po predstaveniach sa zapojilo 570 ľudí. Spolu 5520 návštevníkov sa zúčastnilo na predstaveniach a podujatiach, ktoré počas celého roka pripravovali organizátori festivalu Divadelná Nitra.

26. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bol rozmanitý a inšpiratívny, oslovil množstvo rôznych skupín divákov i hostí. Svedčia o tom ústretové až nadšené reakcie publika na predstaveniach, ale aj stretnutia s tvorcami a účastníkmi programu. Na záverečných diskusiách divadelní profesionáli z rôznych krajín konštatovali rozmanitosť foriem umeleckých diel prezentovaných na festivale, prekračovanie hraníc klasickej dramaturgie, ambíciu tvorcov, ale aj vedenia festivalu riskovať v témach aj výrazových prostriedkoch a napokon aj zásadné omladenie publika. „Presahy – geografické, kultúrne, vekové. V čase, štýloch aj disciplínach. A ako koruna všetkého hľadanie hodnôt v intenciách témy festivalu #fundamentals vo vizuále festivalu, ktorý bol v podobe veľkých osemsmeroviek prítomný vo všetkých priestoroch konania akcií. Divadelná Nitra 2017 ponúkla dialóg so spoločensko-politickou situáciu súčasnosti, tak ako ho vedú tvorcovia z rôznych krajín, ktorých diela boli súčasťou programu festivalu. Ich spoveď, ich postoj, ich posolstvo zazneli výrazne a priniesli pridanú hodnotu do verejného priestoru. Živé diskusie tvorcov s divákmi po predstaveniach – novinka tohtoročného festivalu, boli dôkazom, že súčasný človek má o takýto dialóg záujem,“ zhodnotila riaditeľka Divadelnej Nitry Darina Kárová, ktorá na otvárací ceremoniál festivalu zavítala v sprievode ministra kultúry Mareka Maďariča.  

Slávnostný úvod Divadelnej Nitry 2017 priniesol na slovenské dosky historicky po prvý raz tvorbu Slováka Pavla Lišku, rodáka zo Skalice, ktorý pred 25 rokmi odišiel do USA a stal sa slávny najmä v Amerike. The Nature Theater of Oklahoma, ktoré založil pred desiatimi rokmi so svojou partnerkou Kelly Copperovou v New Yorku, patrí k najoceňovanejším off-off broadwayským skupinám nielen v Spojených štátoch amerických, ale aj v Európe. Po hosťovaniach na prestížnych festivaloch, medzi inými aj na Festivale d´Avignon či festivale Theatertreffen v Berlíne odštartovala 22. septembra 2017 Divadelnú Nitru inscenácia PRÁVO NA ŠŤASTIE, v ktorej skúma a ironizuje „americký sen“ v priam tarantinovskom štýle. V texte sa miešalo „vysoké“ s „nízkym“, banalita jazyka s filozofickými odkazmi v originálnom štýle a to všetko v intenzívnom a bravúrnom prednese členov medzinárodného tanečného divadla EnKnapGroup z Ľublany, ktorí pochádzajú zo šiestich krajín (Veľká Británia, Švédsko, Maďarsko, Slovinsko, Belgicko, Chorvátsko). Za svoj výkon si zožali standing ovation.

A v duchu niekoľko minútových potleskov, dlhých živých diskusií po predstaveniach, silných divadelných zážitkov aj prekvapení a zaplnených sál sa od začiatku do konca niesol celý 26. ročník festivalu.

Mimoriadny ohlas zaznamenala hneď v druhý, sobotný deň, inscenácia HEREC A STOLÁR MAJER HOVORÍ O STAVE SVOJEJ DOMOVINY, jedna z najprovokatívnejších a najoceňovanejších českých inscenácií, z dielne kultového pražského Studia Hrdinů. V monodráme populárny herec Stanislav Majer presne, výstižne a s nadhľadom komentoval stav Česka, jeho prezidentov i ľudu. Divákov inscenácia zasiahla natoľko, že po večernom predstavení diskutovali s tvorcami takmer do polnoci.

Jeden z vrcholov Divadelnej Nitry 2017 priniesla festivalová nedeľa s inscenáciou BLACK BLACK WOODS. Známy český Cirk La Putyka sa spojil so slovensko-gréckymi umelcami z formácie Rootlessroot, a počas štyroch hodín v bravúrnych a fyzicky náročných výkonoch uviedli príbeh o tom, ako každý syn zápasí so svojim otcom. Poetickú inscenáciu sledovali diváci v podaní skutočnej dvojice syna a otca – Rostislava Nováka mladšieho a Rostislava Nováka staršieho.

Festivalový pondelok priniesol priam neuveriteľný obraz o dvoch ľudských osudoch priniesol na festival súbor BERLIN z Belgicka. Ich ZVIZDAĽ [Černobyľ tak ďaleko, tak blízko] navštevoval-sledoval päť rokov manželský pár na sklonu života, ktorý od výbuchu v černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986 žil takmer tri desaťročia absolútne osamotený v zamorenej oblasti, na mieste, odkiaľ všetci odišli. Pozoruhodná bola aj forma inscenácie, ktorá spojila-prepojila divadlo a film. Publikum sedelo na oboch stranách filmového plátna, dokumentárne filmové obrazy na javisku sprevádzali živé zábery hodnoverných makiet tohto ukrajinského gazdovstva v rôznych ročných obdobiach.

Štyria herci s rôznymi úrovňami sluchového postihnutia vtiahli diváka do sveta, ktorý je iný ako svet francúzštiny, nemčiny alebo poľštiny. Inscenácia poľského divadla Nowy Teatr JEDNO GESTO, ktorá tesne pred Divadelnou Nitrou získala prestížne hlavné ocenenie na festivale v Švajčiarsku a radí sa medzi 10 najdôležitejších poľských inscenácií roka, autenticky zobrazila zobrazila každodenné situácie, s akými sa stretávajú nepočujúci, napríklad počas návštevy lekára alebo na úrade verejnej správy. Posunkový jazyk však v kontexte divadla nadobudol estetickú hodnotu, podobal sa na tanec či pantomímu.

Na Divadelnej Nitre už tradične nechýbali ani vypredané domáce diela. Vyberali ich tohtoroční – festivalom poverení – kurátori slovenského programu, dramaturg košického Divadla Thália Miklós Forgács a jeho kolega, režisér József Czajlik. Ako prvé si standing ovation festivalového publika vyslúžila už v sobotu inscenácia JÁNOŠÍK z domovského Divadla Andreja Bagara v Nitre, veľkolepé pátranie po mýtickom národnom hrdinovi, ako ho nenapodobiteľne stvárnil režisérsky vizionár Rastislav Ballek. Festivaloví návštevníci v sobotu večer za divadlom aj cestovali, a to konkrétne do bývalého kráľovského mesta Bátovce, kde sa na štyroch rôznych miestach odohral unikátny site-specific projekt štvorice najvýraznejších slovenských nezávislých tvorcov. Divadlo Pôtoň, Debris Company, Med a prach a Sláva Daubnerová sa spojili, aby pod vedením Ivety Ditte Jurčovej a Michala Ditteho vytvorili dielo MIRACLES. Z  „hľadania zázrakov“ sa diváci do Nitry vrátili až po polnoci. V nedeľu mali návštevnici festivalu zážitok z rusínskych umelcov z Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov, ktorí v sebe vlastnom temperamente priniesli nitrianskym divákom Dostojevského činohru POSADNUTÍ v réžii Braňa Mazúcha, ktorý si zahral aj priamo na scéne.

Vo výbere nechýbala ani víťazná inscenácia Novej drámy 2017 VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR zo Slovenského komorného divadla Martin v réžii Mariána Pecka, ktorá vznikla podľa románu laureátky Nobelovej ceny za rok 2015. V sugestívnom podaní celého ženského ensámblu ansablu martinského divadla na čele s Janou Oľhovou si diváci vo festivalový pondelok pozreli príbehy žien, ktoré sa zúčastnili Druhej svetovej vojny ako vojačky prvej línie.

Každý festivalový deň pocas festivalovch dní sa verejnosť mohla s tvorcami osobne stretnúť a zhovárať aj na ranných diskusiách Raňajky s… ako aj na večerných diskusiách priamo po predstaveniach na scéne.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra priniesol aj v nepriaznivom víkendovom počasí takmer tri desiatky podujatí sprievodného programu – výstav, filmov, koncertov, diskusií aj programov pre deti.

V úvodný podvečer festivalu-stačí bez festivalu atmosféru námestia a Foyeru DAB ozvláštnil hudobný happening Ozveny hôľ, v ktorom zneli z rôznych kútov námestia a okolitých budov tóny niekoľkometrových pastierskych signálnych nástrojov – trombít a fujár, ktoré tak v zmysle témy #FUNDAMENTALS odkázali na slovenské tradície a kultúrne dedičstvo. Po celý čas iné_námestie pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre zdobila veľká graffiti maľba Spomienka na Irak, ktorú spoločne vytvorilo 55 detí zdravých, so zrakovým postihnutým a irackých azylantov v rámci integračného projektu Darujem Ti Tulipán.

Veľký úspech si u detí i rodičov počas víkendu vyslúžili aj naplnené predstavenia Červenej čiapočky Teatra Tatra v Rozprávkovej búde na inom_námestí.

Divadelná Nitra aj tento rok, a to už po tretí raz, privítala na svojej pôde mladých kritikov z krajín V4 a Východného partnerstva. Seminár kritickej reflexie V4@Theatre Critics Residency ako tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov hostil 13 kritikov zo 7 krajín.

Divadelná Nitra 2017 pokračovala aj vo svojom celoročnom projekte neformálneho vzdelávania o divadle Ako na divadlo, ktorý funguje už od roku 2008. Jeho dvoch častí sa spoločne zúčastnilo 41 študentov stredných a vysokých škôl.

Do Nitry zavítalo 210 profesionálov – z umeleckých, produkčných, technických a organizačných zložiek z 10 hosťujúcich súborov v hlavnom programe, ďalších 40 technikov z oboch nitrianskych divadiel a externých spolupracovníkov sa podieľalo na zabezpečení programu. 

Divadelnú Nitru 2017 pripravil 22-členný organizačný štáb. Festival by sa ani tento rok nezaobišiel bez pomoci dobrovoľníkov, ktorí sú jej tradičnou súčasťou od vzniku. 70 mladých ľudí prispelo k celej organizácii a – ale i atmosfére festivalu.

O téme #FUNDAMENTALS

#spravodlivosť  #tolerancia  #sloboda  #mier  #domov  #rodina  #korene  #tradícia  #identita  #príroda  #pamäť  #česť  #úcta  #priateľstvo  #viera  #vzdelanie  #autority  #porozumenie…

… žijeme v dobe devalvácie hodnôt + vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie + priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo < spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Pojmy ako domov, rodina, viera, vernosť, súcit, krása, identita, pamäť sú permanentne spochybňované a strácajú svoj obsah.  Žijeme v konflikte rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, silnejúci individualizmus a ako odpoveď * návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu. … Záhadný pojem #fundamentals vyjadruje základy, základný princíp, podstatu vecí, esenciu. Na DN17 sa chceme venovať základným hodnotám. Preto pojem fundamentals rozvetvujeme do mnohých kľúčových slov # # # Hľadajte dnes opomínané alebo zabudnuté hodnoty spolu s nami v divadelných dielach, filmoch, výstavách, koncertoch, workshopoch i v diskusiách + v interaktívnom vizuáli.*

Záštitu nad festivalom prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

Zdroj: TS