Do literárnej súťaže Fantastická povídka sa prihlásili 666 poviedok!

O titul Fantastická povídka roku 2011 se utká 666 sci-fi, fantasy a hororových povídek, z toho skoro 350 z nich přihlásili jejich tvùrci v posledních 14 dnech před uzávìrkou literární soutìže, která byla 31. července. Počet povídek ovlivní i pùvodní harmonogram a čtenářské hlasování.

„Pùvodnì mìla porota čas vybrat ty nejlepší povídky do finálového hlasování čtenářù do konce srpna. Tento termín se posouvá až na 7. září, aby mìli porotci dostatek času všechny povídky dùkladnì pročíst,“ uvedl za magazín Fanzine.cz, který literární soutìž vyhlašuje, jeho šéfredaktor Marek Hofman.

Fantasticka povidka

Vyhlášení finalistù se uskuteční 7. září v Domì čtení v Ruské ulici v Praze, kde probìhne večer magazínu Topzine.cz.

„Návštìvníci se budou moci seznámit s promìnami a činností portálu Topzine.cz a dozví se, jaká překvapení na milovníky literatury na stránkách magazínu bìhem podzimu čekají. Se svými oblíbenými knihami čtenáře seznámí editorky literární rubriky a nakonec se představí mladý spisovatel, detektivkář Juan Zamora,“ řekla Eva Marková, organizátorka akce a editorka literární rubriky Topzine.cz.

Fantasticka povidka

Tu nejlepší povídku svým hlasováním vyberou na stránkách www.fantastickapovidka.cz sami čtenáři. Jejich hlasování bude probíhat od 8. září do 8. října. Slavnostní vyhlášení vítìze literární soutìže probìhne 22. října v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkovì Brodì.

Redakce magazínu Fanzine.cz se již dříve nechala slyšet, že kromì třech nejlepších povídek na svých stránkách společnì s originální ilustrací publikuje pravdìpodobnì díla všech finalistù, se kterými by mìl probìhnout literární workshop. Minimálnì vítìzná povídka se objeví také ve vysílání ČRo Leonardo, kde bude přepracována do audiopodoby. Více o soutìži na www.fantastickapovidka.cz.

Pozmìnìný harmonogram soutìže:
Ohlášení soutìže: 1. února 2011
Uzávìrka přihlášek: 31. 7. 2011
Vyhlášení finalistù porotou: 7. 9. 2011
Hlasování veřejnosti: 8. 9. – 8. 10. 2011
Vyhlášení vítìzù: 22. 10. 2011

Zdroj: Agentura Musicpress
Publikoval: Redakcia GREGI.NET