Christmas Zone: Ogi!

Od momentu, kdy slyšel techno poprvé, je Ogi velkým fanouškem a sbìratelem této fascinující odnože elektronické taneční hudby. Chorvatské scénì se výraznìji představil jako resident Clubu 82 v Novalji, v roce 1995 pořádá první vìtší party na ostrovì Pag.

O rok pozdìji bìží v Clubu 82 úspìšná série parties pod názvem Energetica a zde se také zrodila myšlenka na pravidelné organizování parties a clubových sessions. Spolu s kamarádem DJ Rene, založil Ogi projekt Energetica Team. Výsledky jejich spolupráce zaznamenaly tisíce chorvatských clubberù na mnoha parties v Clubu 82 a to až do roku 1998.

Úsilí a nápady obou DJs dosáhly ocenìní a odmìny v podobì nabídky a následné realizace rozhlasové show o elektronické hudbì Energetica Music, kterou vysílalo Radio DJ Crikvenica. Bohužel po určité dobì nastala stagnace chorvatské techno scény a tak byl pořad zrušen. Ogi pracoval opìt sám, brzy dostal nabídku, aby se podílel na pořadu X-Music pro Radio Crikvenica. Od roku 2000 řídí X-Music Bruno aka Koma, který nyní tvoří spolu s Ogim hlavní jádro obnoveného Energetica Teamu.

OGI

Hlavním zámìrem Teamu je představit publiku techno sound prostřednictvím série parties v menších klubech a podnicích. Ogi je pravidelným hostem celé řady parties v Chorvatsku, Slovinsku a České Republice. V roce 2001 vystupoval poprvé v Rakousku a po úspìšném hraní na party Beatology se připojuje k organizaci Beatbull z ostrova Pula, tato společnost patří mezi nejlepší promotéry elektronické hudby v Chorvatsku.

Energetica Team, který nyní čítá okolo 20 členù, usporádal v létì 2001 obří open air techno festival Exotica. Koncem roku 2001 získal Ogi residenturu v klubu Fun Academy v Rijece, začátkem 2002, vymìnil tuto residenturu za pravidelné vystupování ve vyhlášeném podniku Colosseum v Opatiji. Zároveň se pilnì vìnuje vlastní produkci, spolupracuje s DJ Carl Maxem, vydali skladbu Energetica na dvoj kompilaci Transcontinental na pražské značce TechEx. Koncem roku 2002 vystupuje Ogi v Itálii, Bosnì a Hercegovinì.

Výsledky nejnovìjších produkčních pokusù se objeví jako Apocalyptic a Latest Findings na LP Planet Rhythm 007 a skladba Sinus na Compound 026, obì vydává Ogi společnì s Carl Maxem v březnu 2003. V České Republice si odbil vystoupení na Citadele, Imperiu a Antistaticu.

Také, nìkteré z jeho publikovaných skladeb byli zařazeny na známé akci jako „Mayday 2007“, „Palazzo Mix“, „Hardtechno“, „Schranzwerk“ a „Shranz Total“. V roce 2005, Ogi a jeho společník ve zločinu, Daniel Zachmuřený, rozjeli svùj label, , který zveřejňuje hudbu jako: newcoming a přední hard techno producenty.

Christmas Zone

Zdroj: Christmas Zone
Publikoval: Redakcia GREGI.NET