BOD 0 / Paweł Althamer: 18.9 septembra o 9hod. na Námestí slobody v Bratislava!

Združenie Verejný podstavec a Poľský inštitút si vás a vaše deti dovoľujú pozvať na pieskovisko na Námestí slobody, kde sa uskutoční projekt Pawła Althamera.

Verejný podstavec si vás dovoľuje pozvať k účasti na udalosti Námestie slobody. Významný poľský umelec Paweł Althamer sa podujal odkliať ideologicky zaťažený priestor Námestia slobody v Bratislave čistou detskou energiou. Rozhodol sa vytvoriť veľké detské pieskovisko z nefunkčnej fontány Družba.

Cieľom projektu je stretnutie a komunikačné prepojenie detí školského a predškolského veku prostredníctvom hry v piesku, kreslenia a spoločného čítania knihy Janusza Korczaka Kráľ Maťko Prvý.

Stretnutie by malo byť slávnosťou detí a dospelých, malo by navodiť na námestí oslobodzujúcu atmosféru. Dospelí sa v Althamerovom ponímaní inšpirovanom knihou Kráľ Maťko Prvý stanú „sluhami“ detí.

Udalosť Pawła Althamera prináša do Bratislavy nový rozmer umenia vo verejnom priestore a zároveň vťahuje okoloidúcich k participácii na hre s deťmi. Vytvára tiež možnosť bližšie spoznať umelcov, ktorí budú zapojení do diania na pieskovisku.

Projekt Námestie slobody je prvým dielom, ktoré Verejný podstavec realizuje vrámci širšie koncipovanej Dočasnej autonómnej zóny umenia – projekt BOD 0. Ostatné koncepty projektu BOD 0 sme predstavili verejnosti pred rokom na samostatnej výstave v Krokus galérii.

Jedným z posledných participatívnych projektov Pawła Althamera, v ktorom boli významne zapojené deti je Kresliarsky kongres, ktorý autor pripravil pre 7. Berlínske bienále, 2012. Médiom komunikácie sa v tomto prípade stala kresba. Kreslenie sa tu ukázalo ako možná metóda dorozumievania medzi všetkými pokoleniami, ale tiež, aj medzi rôznymi stupienkami spoločenského rebríčka.

Paweł Althamer (*1967, PL) je poľský umelec, žijúci vo Varšave, aktívne pôsobiaci na medzinárodnej výtvarnej scéne. V jeho tvorbe má nezastupiteľné miesto akcia, happening, socha, inštalácia, plastika. Umenie vníma ako komunikačný kanál, do ktorého zapája svoje okolie. Vytvára udalosti a situácie, kde sa divák ocitá uprostred novej/zmenenej reality/umenia.

Althamer je držiteľom prestížneho ocenenia The Vincent Award 2004, udeľovaného každé dva roky umelcovi-vizionárovi, ktorého tvorba má významný trvalý vplyv na súčasné umenie. Je tiež dlhodobým organizátorom varšavských výtvarných dielní, ktoré sa sformovali do Skupiny Nowolipie. V tomto výtvarnom krúžku pôsobí v roli terapeuta pre chorých s diagnózou roztrúsenej sklerózy.

Vystavoval na prestížnych medzinárodných prehliadkach umenia Documenta X, Kassel, 1997; Manifesta 3, Ľubľana, 2000; 50. Benátske bienále, 2003; 9. Istanbulské bienále, 2005; Skulptur Projekte 07, Műnster, 2007 a v dôležitých inštitúciách výtvarného umenia ako Centre Pompidou Paríž, Tate Modern, Londýn, Ludwig Museum Kolín, Deutsche Guggenheim Berlín.

Verejný podstavec založili v roku 2010 sochári Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Michal Moravčík a Martin Piaček. Je pokračovaním iniciatívy Akú sochu do mesta? (2006) a petície Stop kultúrnej politike v našich mestách! (2006). Verejný podstavec je platformou slobodných ideí pre verejný priestor.

Zdroj: Poľský inštitút