Články

Prevencia je dôležitá v každom veku. Pravidelná návšteva u gynekológa a samovyšetrenie prsníkov by malo byť nevyhnutnou záležitosťou každej ženy.

Rakovina prsníka je závažným celospoločenským, epidemiologickým a sociálnym problémom u žien v každej vekovej kategórii. Najúčinnejšou cestou k včasnému odhaleniu nebezpečenstva rakoviny je preto prevencia. Čím skôr sa rakovina prsníka odhalí, tým optimistickejšie sú vyhliadky na […]