Články

Pozor, padá SNG!: predstavujeme trailer k dokumentárnemu filmu o kafkovskom procese rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie

Pred rokom mali možnosť vstúpiť do zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie prví návštevníci a návštevníčky. Otvorenie sprevádzali nadšené reakcie odbornej i laickej verejnosti. Predchádzal mu však predchádzal strastiplný proces, ktorý v jedinečnom časozbernom dokumentárnom filme zachytili režisérky […]