THE MINORITY (Green Day Tribut) + HELL´S GANG + LYSSETE + HEADFISH v hudobnom klube U Očka

The Minority – Green Day Tribute (punk rock) – https://www.facebook.com/pages/The-Minority-Green-Day-Tribute-SK/664662360245919?fref=ts
Hell´s Gang (punk- rock) – https://www.hellsgang.sk/
Headfish (hard rock) – https://bandzone.cz/headfish
Lyssete (stoner/sludge)

Koncert-u-Očka-21.3.-2014