Zbor Cserepszín z Mokraniec oslávil štvrťstoročnicu.

Už svoje 25 narodeniny oslávil ženský spevácky zbor Cserepszín z Mokraniec. Osláv, ktoré prebehli v sobotu 23. 2. 2019 sa zúčastnilo množstvo gratulantov, medzi ktorými nechýbali spevokoly z blízkeho okolia. Z Moldavy nad Bodvou prišiel oslávenkyne pozdraviť súbor Živena, z Budulova Búzakalász a z družobnej obce Hidvégardó, v ktorej sa kedysi uskutočnilo prvé zahraničné vystúpenie Cserepszínu docestoval spevokol Őszirózsák. Medzi gratulantmi bol aj dekan farnosti v Moldave nad Bodvou Bertalan Gábor, zástupcovia oblastného výboru Csemadoku a jeho bývalý tajomník František Boda, ktorý bol pred tými 25 rokmi jedným z iniciátorov znovuoživenia súboru.

Terajší zbor mal kedysi svojho predchodcu. „Spevokol fungoval v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia ako zmiešaný spevokol, ale po čase žiaľ zanikol. V roku 1994 sme sa rozhodli, že oživíme kultúru v našej obci a založili sme ho znovu, tentoraz ako ženský spevácky zbor. Ten dlhé roky fungoval pod vedením Heleny Feketeovej, ktorá so svojim manželom urobila pre spevokol veľmi veľa. Oni boli tí, ktorí vyberali pesničky, zostavovali jednotlivé vystúpenia, mali na starosti ich dramaturgiu, písali aj krátke veselé scénky. Boli dušou Cserepszínu. Teraz odchádzajú do zaslúženého dôchodku a vedenie po nich preberá naša učiteľka Marta Lišovská,“ vraví starostka Mokraniec Mária Lacková, ktorá je na Cserepszín hrdá. “Spevokol sa veľmi významne podieľa na oživení kultúry v našej obci a reprezentuje ju nielen v našom regióne, ale aj v zahraničí, kde účinkuje na rôznych kultúrnych akciách. Aj vďaka jeho vystúpeniam vznikajú v rámci cezhraničnej spolupráce nové družobné vzťahy a priateľstvá medzi Mokrancami a maďarskými obcami ležiacimi za hranicami. Zachováva kultúrne tradície našich predkov, čo je veľmi dôležité pre budúce generácie. Cserepszín sa zúčastňuje súťaží nielen u nás, ale aj v zahraničí. Významné miesto dosiahol na súťaží ľudovej hudby Vas Lajos v karpatskej kotline v Budapešti, kde boli ocenení cenou Nívó. V roku 2017 si priniesol zlatú medailu zo súťaže Bíborpiros szép rózsa v Dunajskej Strede. Tieto výsledky nám dokazujú, že to celé malo zmysel a že spevokol za tých 25 rokov spravil veľký kus práce a neustále sa vyvíja ďalej,,“ tešia sa Mária Lacková a predseda MO Csemadoku Ján Pelegrin.

Dobré meno Mokraniec šíri doma i za hranicami

Okrem toho, že Cserepszín vystupuje pravidelne pred Vianocami v zariadeniach pre seniorov v Moldave nad Bodvou a v Drienovci, jeho vystúpenia nesmú chýbať ani na deň dôchodcov, dňoch obce, v kostole v Mokranciach a počas procesie na počesť kráľa Štefana, ktorá sa v obci organizuje každoročne 20 augusta. „Toto podujatie má veľký regionálny význam, pretože v oltári nášho kostola sú uložené relikvie troch svätých – kráľa Štefana, jeho manželky Gizely a ich syna Imricha,“ zdôrazňuje starostka a zamýšľa sa nad významom speváckeho zboru pre obec. „Bez kultúry je obec prázdna. Je ťažké získať do spevokolu mladých ľudí, lebo všetci majú veľa rôznych povinností, ale bola by veľká škoda, keby zanikol. Prajem mu preto k narodeninám všetko dobré, aby jeho členky boli súdržné, dobre sa im spolupracovalo a aj naďalej šírili dobré meno našej obce.“

Zdroj: Natália Novotná
foto: archív Cserepszín