Záštitu nad Česko-Slovenským Plesom prevzali prezidenti Slovenskej republiky a Českej republiky.

Presne jeden mesiac ostáva do prestížneho vrcholu domácej plesovej sezóny, Česko-Slovenského Plesu, ktorého tretí ročník sa uskutoční v predvečer sviatku sv. Valentína, 13. februára 2016.

Celospoločenskú váhu najvýznamnejšieho spoločného plesu oboch krajín potvrdili svojimi záštitami i prezidenti Slovenskej republiky a Českej republiky.

Snímka obrazovky 2016-01-14 o 21.27.00

Ve dvou se to lépe tančí – najmä pod exkluzívnou záštitou hláv dvoch štátov

Česko-Slovenský Ples nadväzuje na dlhoročnú tradíciu Slovenských plesov v Prahe, organizovaných vyše 40 rokov.  Dôkazom historického i spoločenského významu podujatia je každoročná záštita prezidentov oboch krajín, Slovenskej republiky i Českej republiky. Ako organizátor prezrádza, prezident Českej republiky J.E. Miloš Zeman i prezident Slovenskej republiky J.E. Andrej Kiska prevzali záštitu i nad pripravovaným tretím ročníkom plesu, ktorý sa uskutoční 13. februára 2016.  „Záujem najvyšších štátnych predstaviteľov o Česko-Slovenský Ples pre nás znamená veľkú poctu. Pevne veríme, že plesanie bude i vďaka tomu pre našich vzácnych hostí ešte väčším zážitkom,” hovorí riaditeľ plesu Radovan Čaplovič a dodáva, že presne mesiac pred konaním plesu ostáva v predaji už len posledných niekoľko vstupeniek.

Ve dvou se to lépe tančí – najmä ak Vám do tanca hrá a spieva až …počet.. účinkujúcich

Zabávajúcich sa hostí v duchu tradičného sloganu plesu „Ve dvou se to lépe tančí“ roztancujú legendy českej a slovenskej hudobnej scény Miro Žbirka s kapelou a Marie Rottrová, ktorá hostí na ples pozýva osobne: https://youtu.be/bDjiqgv96o8.

Organizátori v týchto dňoch zverejnili kompletný program a zoznam všetkých účinkujúcich. V priebehu galavečera vystúpia tiež českí a slovenskí speváci Marián Čekovský, Markéta Konvičková a Nataša Džunková v hudobnom sprievode Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma. Zaspievajú tiež sólista Opery SND Bratislava, tenorista Otokar Klein a sopranistka Patricia Janečková z Janáčkovej filharmónie Ostrava. Kompletný program nájdu návštevníci na oficiálnej stránke plesu.

Hostí bude večerom sprevádzať šarmantná česko-slovenská dvojica v zložení Gabriela Partyšová a Michal Hudák.

Snímka obrazovky 2016-01-14 o 21.27.29

Unikátna pocta regiónom Košice a Ostrava

Novinkou, na ktorú sa môžu tešiť návštevníci blížiaceho sa tretieho ročníka plesu, je unikátna pocta dvom vybraným regiónom Slovenskej republiky a Českej republiky. Organizátori plesu chcú touto cestou vyslať signál, že ich podujatie má ambíciu stať sa významnou spoločenskou platformou pre nadväzovanie a prehlbovanie česko-slovenských vzťahov nielen v symbolickej rovine dvoch štátov, ale i vo sfére konkrétnych ľudí, kultúrnych a spoločenských inštitúcií, podnikateľských subjektov, športových organizácii, subjektov z neziskovej sféry, občianskych združení a zástupcov miest, obcí, regiónov a krajov. „Naším cieľom je prostredníctvom propagácie vybraných miest a regionóv dodať nový a aktuálny rozmer historickej idey česko-slovenskej vzájomnosti,“ objasňuje Radovan Čaplovič. Ako vzápätí dodáva, prezentácia jednotlivých krajských a partnerských miest i regiónov v rámci programu plesu sa stane novou stabilnou súčasťou podujatia a symbolicky tak umocní nadštandardné česko-slovenské vzťahy, ktoré sú základným kameňom večera: „Každý rok predstavíme vybraný región z Českej republiky a zároveň vybraný región zo Slovenskej republiky. Nadchádzajúci ročník bude venovaný mestu Košice a Košickému samosprávnemu kraju na slovenskej strane a štatutárnemu mestu Ostrava spolu s Moravskoslezským krajom na strane českej.“  Súčasťou prezentácie oboch regiónov budú tiež rôznorodé hudobné vystúpenia jednotlivé regióny sa odprezentujú na špeciálnych pódiách. Milovníci ľudovej hudby si prídu na svoje počas vystúpení folklórnych súborov Čarnica a Romathan z Košíc i ostravského súboru Ševčík – Moravský folklórní soubor a už tradične aj súboru Limbora z Prahy. Návštevníci plesu si tiež vychutnajú pestrú paletu vín z oboch spomínaných regiónov a typické gurmánske špeciality, charakteristické pre oba regióny.

Snímka obrazovky 2016-01-14 o 21.27.12

História a súčasnosť Česko-Slovenského Plesu

Organizátorom Česko-Slovenského Plesu je spoločnosť ART OF WORD s.r.o., pôsobiaca predovšetkým v oblasti kultúrno-spoločenských aktivít. Pravidelne úspešne organizuje pod záštitou predsedov vlád ČR   a SR „Tradičnú plavbu loďou po Vltave – Česko-Slovenský Parník, pri príležitosti Česko-Slovenských dní v ČR“, za účasti vrcholných predstaviteľov ČR a SR. V minulosti spoluorganizovala niekoľko ročníkov Slovenského plesu v Prahe (2002 – 2008) a v uplynulých rokoch tiež Česko-Slovenský Ples 2014 a Česko-Slovenský Ples 2015. Dlhodobo sa spolupodieľa na medzinárodnom festivale Česko-Slovenské dny v Plzni (2008 – 2014). Česko-Slovenský Ples prináša v spolupráci so Slovensko-Českou spoločnosťou Praha, Česko-Slovenskou spoločnosťou Bratislava a produkčnou spoločnosťou SLAVICA.

Miestom konania Česko-Slovenského Plesu sú každoročne priestory pražského Obecného domu, ktorý patrí k najkrajším, najobdivovanejším a najreprezentatívnejším secesným budovám Prahy. Pre ples Čechov a Slovákov má tiež symbolický význam. 6. januára 1918 v ňom bola podpísaná Trojkráľová deklarácia a 28. októbra 1918 vyhlásená Československá republika.

Viac informácií: https://www.ceskoslovenskyples.cz/historie.html

Zdroj: SOUL FOR SHOW